חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כל הסיכונים - All Risks

מונח בכל ענפי הביטוח - סוג ביטוח לפיו ניתן כיסוי ביטוחי לכל מקרה שאינו צפוי מראש אשר לא הוגדר כבלתי מבוטח לפי חריגי הפוליסה. כלומר, הצדדים להסכם הביטוח יודעים רק מהם המקרים שאינם מבוטחים, המקרים שלא פורטו בפוליסה מבוטחים. למשל ביטוח מסוג "כל הסיכונים" לתכשיטים, מכסה בדרך כלל, בין היתר, מקרה של אבדן תכשיטים מחוץ לדירה (לרוב בשטח מדינת ישראל אלא אם הביטוח הורחב במיוחד) לא משום שמקרה זה פורט במפורש כמקרה מבוטח לפי הפוליסה אלא דווקא משום שלא פורט כמקרה שאינו מבוטח. בביטוח מסוג "כל הסיכונים" בדרך כלל כל מה שעל המבוטח להוכיח הוא שקרה מקרה בלתי צפוי. אם חברת הביטוח הביטוח טוענת שהאירוע אינו מבוטח, עליה מוטלת חובת ההוכחה.

מקור: מילון "על ביטוח"

עבור לתוכן העמוד