חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

עקרון התחלוף - Subrogation- Principle

מונח בביטוחי רכוש ואחריות חוקית – מקרה פרטי של סוברוגציה או שיבוב - לאחר שחברת הביטוח שילמה למוטב את סכום הנזק המבוטח לפי הפוליסה, עוברת זכותו של המבוטח לגבות סכומים המגיעים לו בגלל אותו מקרה ביטוח, שלא לפי פוליסה אחרת, לידי חברת הביטוח. זכות זו מוגבלת לשיעור הסכום ששולם על-ידי חברת הביטוח. על חברת הביטוח להימנע מלעשות כל מעשה אשר יפגע בזכותו של המבוטח לקבל פיצויים מעל לסכום ששולם על ידה. על המבוטח להימנע מעשיית כל מעשה אשר ימנע מחברת הביטוח לממש את זכותה (בדוגמא לעיל, עליו להימנע מלהתחייב בפני השכנים כי לא יגיש נגדם תביעה כלשהי בגין הנזק לדירתו). אם יעשה המבוטח מעשה כזה יהיה עליו לפצות את חברת הביטוח. לפי חוק חוזה הביטוח, עקרון התחלוף אינו חל כאשר מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה על-ידי קרוב משפחה או מעביד או עובד אשר אדם סביר לא היה תובע מהם פיצוי.

 מקור: מילון "על ביטוח"

עבור לתוכן העמוד