חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פוליסה - Policy

מונח בכל ענפי הביטוח - מסמך חתום על ידי המבטח המשמש עדות לקיומו של חוזה הביטוח. בפוליסה מפורטים הזכויות והחיובים של הצדדים להסכם הביטוח. לפי חוק חוזה הביטוח יכול להתקיים מצב בו הביטוח יהיה תקף מבלי שהמבוטח יקבל אי-פעם פוליסה לידיו וזאת באותם ביטוחים בהם נהוג שלא למסור פוליסות למבוטחים (כמו למשל בביטוח תאונות אישיות של תלמידים). כאשר הפוליסה לא נמסרה למבוטח יהיו בתוקף תנאי הביטוח המפורטים בפוליסה לדוגמא לאותו סוג של ביטוח שנמסרה על ידי חברת הביטוח למפקח על הביטוח כנדרש בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח).

מקור: מילון "על ביטוח"

עבור לתוכן העמוד