חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פוליסה פתוחה - Open Policy

מונח בכל ענפי הביטוח - פוליסה שניתן להוסיף אליה סיכונים במהלך תקופת הביטוח ללא צורך בקבלת אישור מראש של המבטח לגבי כל סיכון וסיכון והכל בתנאי שהוספת הסיכונים נעשית לפי הכללים שנקבעו לכך מראש והוגדרו בפוליסה. למשל פוליסה פתוחה לביטוח עבודות קבלניות מאשפרת כיסוי מיידי של מיזמים (פרויקטים) חדשים העומדים בתנאים שנקבעו בפוליסה בכל הנוגע לסוג והקף כספי של העבודות. המבוטח העסוק בבניה של מיזמים רבים אינו נדרש לקבל אישור מחברת הביטוח לגבי כל עבודה ועבודה אלא פשוט מודיע לחברת הביטוח בכתב  על תחילת עבודה חדשה בתוך המועד שנקבע לכך בפוליסה הפתוחה והכיסוי לגביה נכנס לתוקפו.

מקור: מילון "על ביטוח"

עבור לתוכן העמוד