חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תקופת ביטוח - Period Of Insurance

התקופה בה הביטוח תקף – תקופה זו מתחילה ביום הראשון לביטוח ומסתיימת ביום האחרון לביטוח לפי הרשום במפרט הפוליסה. יש לשים לב, כי בביטוח אחריות חוקית (כמו צד ג' וחבות המעבידים) הביטוח מכסה מקרים שקרו בתקופת הביטוח גם אם המידע לגביהם הגיע לחברת הביטוח לאחר שתקופת הביטוח כבר הסתיימה. בביטוחי אחריות מקצועית, אחריות המוצר ואחריות דירקטורים (הנערכים על בסיס "תביעה מוגשת" המכסה אחריות רק בשל תביעות שהוגשו נגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח) הפוליסה תשלם לפי כיסוי רטרואקטיבי גם בשל מקרים שקרו לפני תחילת הביטוח לאחר התאריך הרטרואקטיבי (ולא היו ידועים למבוטח) כאשר התביעה בגינם הוגשה למבוטח בתוך תקופת הביטוח.

מקור: מילון "על ביטוח"

 

עבור לתוכן העמוד