חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אחריות צולבת, אחריות משולבת - Cross Liability Clause

מושג בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי - כאשר בשם המבוטח נכלל יותר ממבוטח אחד, אזי לפי סעיף זה, נחשב הביטוח כאילו הוצא לכל אחד מיחידי המבוטח בנפרד – הביטוח מכסה תביעות של מבוטח אחד כנגד השני. המבטח לא ישלם בסה"כ סכום העולה על מלוא גובל אחריותו לפי הפוליסה (כמובן, בתוספת הוצאות משפט סבירות) והוא מוותר גם על זכות התחלוף כלפי כל אחד מהמבוטחים.

מקור: מילון "על ביטוח"

עבור לתוכן העמוד