חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אחריות המפעיל בשל פציעת ילדה במשחקיה

הנתבעת הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה ומשלא דאגה לשימוש בטוח במשחקייה,מילאה חובתה וסיכנה הילדים

 

 

תא (ת"א) 57758-08  נ. ו. (קטינה) נ' משחקיית קליק קניון רחובות

 

בית המשפט: השלום בתל אביב – יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 6/11/21011

 

ע"י כבוד השופט: מריו קליין

 

עניינו של פסק הדין: האם מפעלי משחקיה בקניון או גם חברת הביטוח שביטחה אותם בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי אחראים לפיצוי ילדה בשל בגין נזקי גוף שנגרמו לה בעת שהותה במשחקייה שבקניון במהלכה נחתכה בפניה?

 

בית המשפט קיבל את התביעה.

 

 

מתוך פסק הדין:

 

"הן מבחינת הצפיות הטכנית והן מבחינת הצפיות הנורמטיבית הרי שהנתבעות יכולות וצריכות היו לצפות התרחשות נזק. בע"א 145/80שלמה ועקניןנ' המועצה המקומית, ביתשמשלז (1) 113,בעמוד 125 נכתב  כי יש צידוק בהטלת חובת זהירות מושגית ביחסים שבין בעלים לבין מבקר במקרקעין. גם במקרה דנן מדובר במבקר במקרקעין שבבעלות ובאחריות הנתבעת וכשעסקינן בשאלת אחריות מושגית שבין מפעלי משחקיית ילדים לבין ילדים וילדות שהוריהם מצווים לעמוד בשער הכניסה שעה שילדיהם נכנסים למקום לשחק ולהשתולל סבורני כי אין ולא יכול להיות חולק כי קיימת גם קיימת חובת זהירות מושגית.

 

אולם כמו שנכתב בעניין ועקנין בהמשך פסה"ד : "עם זאת, האחריות בגין נזק ספציפי תיקבע לאחר שתוכר ותופר חובת זהירות קונקרטית."

 

"לאור הכרעתי לעניין נסיבות התאונה סבורני כי הנתבעת חבה בנסיבות המקרה דנן גם בחובת זהירות קונקרטית שכן משהודתה הנתבעת בקיומם של האזיקונים במתחם המשחקים הרי שהן על פי מבחן הצפיות הטכניתוהן על פי מבחן הצפיות הנורמטיבית הנתבעת יכולה וצריכה הייתה לצפות את התרחשות הנזק.  אשר על כן ולאור כל האמור לעיל הרי שמתקיים המבחן הראשון והנתבעת חבה בחובת זהירות.

 

ומכאן לשאלה האם הנתבעת הפרה את חובת הזהירות?"

 

"לאור האמור לעיל הרי שהנתבעת הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה ומשלא דאגה לשימוש בטוח במשחקייה הרי שלא מילאה את חובתה וסיכנה את הילדים והילדות הבאים בשערי המשחקייה – סיכון שהתממש בפציעתה של התובעת. הפרה זו היא שגרמה לנזק שכן לו היו ננקטים האמצעים סבירים לתחזוקתו של המתחם נזקה של התובעת לא היה נגרם."

 

 

עבור לתוכן העמוד