חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אי עמידה בתנאי המיגון והכיסוי הביטוחי

הפעלת סעיף 29 לחוק חוזה הביטוח מבלי להתיחס למחדל המבוטחת ולאפשרות כי הפריצה ארעה בשל אותו מחדל היא תוצאה שאינה ראויה

עא 002753/02   

הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נגד יוניק מחסני ביגוד והנעלה בע"מ

פסק הדין פורסם ביום: 25/09/2008

בית המשפט: המחוזי בתל אביב-יפו

כבוד השופטים: אסתר קובו, סגנית נשיא – אב"ד, מיכל רובינשטיין, סגנית נשיא ועפרה צ'רניאק

ענינו של פסק הדין: ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום אשר קיבל את תביעת המבוטחת לתשלום תגמולי ביטוח בגין פריצה לעסק למרות המבוטחת לא דרכה את מערכת האזעקה כאשר נציגה עזב את בית העסק ערב האירוע. הערעור הוא על אי הפחתת השתתפות עצמית, בקשת המבטחת לדחות את התביעה בשל מרמה ולחלופין לתקן טעות בית המשפט  ביישום סעיף 29 לחוק חוזה הביטוח אשר לא ראה בנסיבות הענין צודק להפחית עד לביטול תגמולי הביטוח בנסיבות הענין.

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור בחלקו וקבע, כי:

"בית המשפט במקרה דנן בחר להתעלם כליל מאפשרות כי הפורצים עשו את מלאכתם בשעות שמערכת האזעקה לא היתה דרוכה מחמת מחדל, עלו דרך קירות מוגנים באמצעים נוחים וכי המחדל מנע כל זיהוי אפשרי של פריצה.

השאלה שעל בית המשפט היה לשאול היא, האם הצליחה המשיבה להוכיח כי גם אם מערכת האזעקה היתה דרוכה, אזי הפורצים, בכל מקרה לא היו מתגלים בבואם לטפס על הגג על מנת לפרק את אנטנות המשדר. אמנם נכון הוא, כי מי שהיה בוחר לטפס על הקיר שבו אין גלאים, או לחילופין להעזר בסולם בזווית מאוד מיוחדת, היה יכול להמנע מגילוי. אך בדיוק באותה מידה האפשרות כי הפורץ יבחר בדרך הקלה והנוחה לו לטיפוס, כמו שימוש דווקא בקירות המוגנים על גבי מזגן ומשם שימוש בסורג כסולם, יכול היה להעשות ואזי להתגלות. "

 "בסעיף 29 לחוק חוזה הביטוח לא התכוון המחוקק כי בכל מקרה בו יעלה בידי מבוטח להצביע על אפשרות של התפרצות תוך התחמקות ממערכת המיגון, יהיה בכך משום גושפנקא למחדליו שלו בקיום תנאי המיגון. האפשרות כי לו היתה נדרכת מערכת אזעקה במועד, היו מתגלים הפורצים שפרקו את האנטנות היא אפשרות סבירה ביותר מבין האפשרויות האחרות שמנה בית המשפט.

הפעלת סעיף 29 לחוק חוזה הביטוח במקרה הנדון מבלי להיזקק כלל למחדל המשיבה ולאפשרות כי ההתפרצות ארעה על בסיס אותו מחדל היא תוצאה קשה ואיננה ראויה.

 יש להדגיש כי הסיפא של סעיף 29 לחוק חוזה הביטוח קובעת כי "רשאי בית המשפט אם נראה לו צודק לעשות כן בנסיבות העניין לחייב את המבטח בתגמולי ביטוח כולם או מקצתם אף אם התנאי לא קויים או הופר". "

נקבע, כי חיובה של המבטחת במלוא תגמולי הביטוח היה מוטעה, פסק דינו של בית משפט השלום, מבוטל וחברת הביטוח תשא ב – 40% מתגמולי הביטוח בלבד.

 

עבור לתוכן העמוד