חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בדיקת פוליסות שאינה מחייבת תשלום

לדעת בית המשפט, המבוטח הסכים לשלם עמלה בקשר לאיתור פוליסות, אולם נמצא, כי לא ניתן לראות בפעולות התובעת "איתור" המזכה אותה בעמלה

 

 

 א  005870/07

 

היחידה הארצית לחיסכון פיננסי נגד בן אמיתי דן

 

בבית המשפט: ראשון לציון

 

פסק הדין ניתן ביום: 06/11/2008

 

על ידי: כב' השופטת הלית סילש

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לחייב את המבוטח בתשלום שכר טרחה בשיעור של 30% מסכום הפיצויים בגין פוליסה, אשר לטענת המבוטח לא אותרה על ידי החברה לחיסכון פיננסי.

 

בית המשפט דחה את התביעה כנגד המבוטח תוך שהוא בוחן את הסוגיות הבאות:

 

מהות התקשרות הצדדים – מנהל היחידה לחיסכון פיננסי טען  בתצהיר, כי מטרת ההתקשרות היתה באיתור פוליסות של המבוטח שטען, כי המטרה היתה בדיקת כדאיות תקינות ויעילות פוליסות ביטוח הכוללת איתור פוליסות שלא ידע על קיומן.

 

בית המשפט מצא, כי הוראות ההסכם עצמו אינן תומכות מכוח האמור בהן בטענותיו של מי מן הצדדים הואיל ואינו כולל את המונח "איתור פוליסות" אולם מצד שני נכללת פסקא לגבי מציאת כסף העומד לרשות המבוטח.

 

לדעת בית המשפט, המבוטח הסכים לשלם עמלה בקשר לאיתור פוליסות, אולם נמצא, כי לא ניתן לראות בפעולות היחידה "איתור" המזכה אותה בעמלה.

 

האם החברה לחיסכון פיננסי איתרה את הפוליסה? - בית המשפט מצא, כי המבוטח היה מודע לקיומה של הפוליסה הנדונה. וזאת משום שהמבוטח הציג דו"ח שנערך עבורו במסגרת יעוץ ביטוח ופנסיה עוד משנת 2003, בו מצוינת במפורש הפוליסה הנדונה. עוד הציג המבוטח דוחות שנתיים שקיבל מהמבטח ביחס לאותה הפוליסה ו הודעות על תשלום הפרמיה בגינה.

 

נקבע, כי "אין כל הגיון בתשלום בשיעור מעין זה ביחס למידע ונתונים שהיו בידי הנתבע עוד קודם לכן.  אין אדם משלם עבור מה שיש בידו, רק בשל העובדה כי הצד שכנגד מציין את אותו מידע במסגרת דו"ח זה או אחר. "

 

כמו כן התיחס בית המשפט לעניים סטאטוס הפוליסה ומשמעותו

לטענת היחידה הארצית לחיסכון פיננסי, זכותה לקבלת התמורה היתה ביחס לפוליסה בסטאטוס "מוקפא". מסתבר, כי לא הובהר מה ההבדל בין פוליסה במצב "מוקפא" לבין פוליסה במצב "פעיל" לצורך שאלת הסכות לתמורה, אבחנה שאינה נזכרת בהסכם ההתקשרות שבין הצדדים.

מחקירתו של עד מטעם היחידה הארצית לחיסכון פיננסי עלה, כי פוליסה מוקפאת הינה כנראה פוליסה שאין מפקידים לגביה כספים. אולם היחידה הארצית לחיסכון פיננסי לא הוכיחה, כי סטאטוס הפוליסה הנדונה הוא סטאטוס של פוליסה "מוקפאת" וכן לא הוכיחה, כאמור את הרלוונטיות של הסטטוס לעניין התמורה.

 

הערה: מפסק הדין עולה, כי היחידה לחיסכון פיננסי לא היתה בעלת רישיון יועץ או מתווך פנסיוני

 

עבור לתוכן העמוד