חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

האם התאונה נגרמה ע"י האופנוע המבוטח?

לא עלה בידי התובע להוכיח על פי מאזן ההסתברויות כי התאונה ארעה עקב שימוש באופנוע המבוטח

 

 

תא (חי') 36334-12-09 רון קומיאס נ' התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ

 

בית המשפט: השלום בחיפה 

 

פסק הדין ניתן ביום: 3/11/2011

 

על ידי כבוד השופט: אבישי רובס

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את תביעתו של המבוטח שטען לפגיעה בתאונת דרכים או את טענתה של חברת הביטוח שכפרה בנסיבות אירוע התאונה כפי שתוארו בכתב התביעה וטענה כי המבוטח נפגע בנסיבות שונות וללא קשר לאופנוע המבוטח?

 

בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי המבוטח לא הוכיח, כי נפגע בתאונת דרכים בעת שימוש שנעשה באופנוע המבוטח.

 

 

מתוך פסק הדין:

 

"אין מחלוקת, כי במועד התאונה היה האופנוע המבוטח בבעלותו של דדון והוא בוטח על ידי הנתבעת בביטוח חובה. בנוסף, אין מחלוקת כי במועד התאונה היה אבירם, מי שנטען כי נהג באופנוע בעת אירוע התאונה, בעל רישיון מתאים לנהיגה באופנוע. לפיכך, במידה ויוכח כי התובע אכן נפגע בתאונה כנוסע באופנוע המבוטח, על פי גרסתו, יהא על הנתבעת לפצותו על נזקיו, מכוח הוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים."

 

"גרסתו של התובע לפיה נפצע מאחר ו"עף" מהאופנוע, באה לידי ביטוי גם בטופס השאלון לנפגע תאונת דרכים של קופת החולים "מכבי" מיום 7.8.2008 (נ/10), שם נרשם כי "בנסיעה עף מאופנוע". התובע נשאל מדוע ברובליקה של סטאטוס הנפגע הוא סימן תחילה "נהג" ואח"כ מחק סימון זה ובמקומו סימן "נוסע". התובע השיב כי הטופס לא נרשם בכתב ידו. ואכן, השוואת כתבי היד בין נ/8 (אשר נרשם בכתב ידו של התובע) לבין נ/10, מעלה כי לא מדובר באותו כתב יד. סביר להניח, אפוא, כי מי שמלא את הטופס בנוכחותו של התובע, הוא שסמן בטעות את המילה "נהג" ולאחר מכן, תקן לפי גרסת התובע וסמן את המלה "נוסע"."

 

"סיכומה של נקודה זו, התובע עמד בנטל להוכיח על פי מאזן ההסתברויות, גם אם באופן גבולי בלבד, כי נפגע בתאונת דרכים, כתוצאה מנפילה מאופנוע (להבדיל מהאופנוע המבוטח) לפנות בקר יום שבת, 2.8.2008. "

 

"הנתבעת כפרה בכתב הגנתה באופן מפורש מעורבות של האופנוע המבוטח באירוע התאונה ועניין זה היה נתון במחלוקת לכל אורך הדרך. הנתבעת טענה בסיכומיה כי אמנם, קיימת סבירות גבוהה לכך שארעה תאונה, בין אם באופנוע או קטטה או נפילה אולם, לא הוכחה מעורבות של האופנוע המבוטח. לשיטתה, יתכן כי ארעה תאונה עם אופנוע אחר חסר ביטוח והאירוע "הולבש" על האופנוע המבוטח, שבבעלות דדון.

 

נשוב ונזכיר, כי הנטל להוכיח כי האופנוע המבוטח הוא שהיה מעורב בתאונה מוטל לפתחו של התובע. אמנם, עלה בידי התובע לעמוד בנטל להוכיח, כי הוא נפגע בתאונה עקב שימוש באופנוע ביום 2.8.2008, גם אם נמצאו סתירות בעדויות העדים. עם זאת, כפי שיפורט להלן, לא עלה בידיו להוכיח על פי מאזן ההסתברויות כי התאונה ארעה עקב שימוש באופנוע המבוטח דווקא. "

 

 

"שום מה לא ידע התובע לומר מה הנזק שנגרם לאופנוע או באיזה מוסך תוקן (עמ' 2, שורות 15 - 28 לפרוטוקול). התובע הרחיק עצמו לחלוטין מעניין זה. התובע חזר על דברים אלה גם בחקירתו הנגדית וטען כי אינו יודע דבר בעניין (עמ' 8, שורות 1 - 4 לפרוטוקול). "

 

 

"סיכומה של נקודה זו, עדויות התובע וחבריו, אבירם ודדון, בעניין מעורבותו של האופנוע המבוטח בתאונה והנזקים שנגרמו לו, כביכול, היו רצופות בסתירות ותמיהות, שלא ניתן ליישבן. השלושה התחמקו ממתן תשובות ברורות לחוקר הביטוח וגרסאותיהם היו מלאות בסתירות, אם סתירות פנימיות ואם סתירות האחד למול גרסתו של חברו. עניין זה מתווסף לסתירות שנגלו בעדויותיהם בנוגע לנסיבות התאונה עצמה (אף שעברו באופן גבולי משוכה זו), כמו גם לעובדה שהתובע לא נתן תשובות נכונות בנוגע לעברו הרפואי. בסופו של דבר, למרות הטענה לפיה נגרם לאופנוע בתאונה נזק חמור (דדון אף כינה זאת "טוטאל לוסט"), התובע לא הביא ראיה ממשית כלשהי לכך. התובע לא הוכיח כי נגרם לאופנוע נזק, לא הוצגה חוות דעת שמאי, הוא לא הוכיח כי האופנוע תוקן כטענת חבריו ומה היה אופן התיקון, גובה התשלום בעד התיקון, מי הגורם שתקן את האופנוע או זהות המוסך בו תוקן כביכול האופנוע ואף לא הוצגה ולו תמונה אחת שתעיד על מצבו של האופנוע לאחר התאונה ועל כך שהיה מעורב בתאונה. באופן בלתי מוסבר, מאז אירוע התאונה האופנוע כאילו "נעלם" מן העולם ולא קיים לגביו תיעוד כלשהו. ראוי להוסיף ולהדגיש, כי מדובר בשלושה עדים, בעלי דין, חברי ילדות, לשלושתם אינטרס אחד בתביעה והם בחרו שלא לזמן לעדות עדים נוספים שיכלו לתמוך בגרסתם.  במצב דברים זה, לא ניתן לקבוע ממצאים לטובתם.

 

בסוגיה זו ולא עלה בידי התובע להוכיח על פי מאזן ההסתברויות כי התאונה ארעה עקב שימוש באופנוע המבוטח. "

 

 

עבור לתוכן העמוד