חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מאפייני ביטוח רכב רכוש

ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון (למעט רכב מנועי דו גלגלי) מבוסס על תנאי מינימום שנקבעו בחוק. מבוטח שבבעלותו 40 לפחות כלי רכב המבוטחים אצל מבטח אחד רשאי לוותר על תחולת הפוליסה התקנית.

 

מאפייני ביטוח רכב רכוש

 • ביטוח רכב רכוש (מקיף או צד ג' בלבד) נכנס לתוקף כאשר נציג מוסמך של המבטח מחליט לקבל את הרכב לביטוח והתנאים לביטוח מסוכמים בין הצדדים אפילו אם הפרמיה עדיין לא שולמה.
 • סיכוני הרכוש השכיחים ביותר הקשורים לרכב מנועי הם: גניבת הרכב / נזק לרכב תוך כדי תאונת דרכים/ שרפה/ תביעה של  צד ג'.
 • ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון (למעט רכב מנועי דו גלגלי) מבוסס על תנאי מינימום שנקבעו בחוק. מבוטח שבבעלותו 40 כלי רכב פרטיים לפחות המבוטחים אצל מבטח אחד רשאי לוותר על תחולת הפוליסה התקנית כולה.
 • ביטוח רכב מסחרי מעל 4 טון ורכב מנועי דו גלגלי  אינו מחויב בתנאי מינימום על-פי החוק.

 

החוקים המיוחדים החלים על ביטוח רכב רכוש הם:

 • חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א 1981
 • תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו-1986
 • חוזרים, הכרעות והוראות שונות של הפיקוח על הביטוח

ברשימת הפוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון (למעט רכב מנועי דו גלגלי) אין מציינים סכומי ביטוח התעריף נקבע לפי קוד רכב והפיצוי לפי שווי הרכב ביום האירוע אשר נקבע לפי מחירון מוסכם אליו מוסיפים או מפחיתים ממנו משתנים כמו קילומטראז' נמוך, מצב תחזוקה מעולה וכו' גבול אחריות המבטח בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, נקוב  ברשימת הפוליסה. סכום זה אינו אחיד וקיימים הבדלים ניכרים בין חברות הביטוח.

ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון (למעט רכב מנועי דו-גלגלי) כולל: מזגן, אבזרים הצמודים לרכב או הנמצאים בו מכוח דין – כמו דיבורים ומשולש אזהרה. המבוטח רשאי לוותר על כיסוי זה, מיגון שהותקן לפי דרישות המבטח - המבוטח רשאי לוותר על כיסוי זה.

לפריטים מסוימים נדרש ביטוח מיוחד. אלו הם אותם הפריטים המותקנים ברכב כמו מקלט רדיו, רשם קול, מכשיר קשר, אנטנה, טלוויזיה וטלפון. בביטוח רכב מסחרי יש לבטח גם מזגן. כן אין ביטוח לכל רכוש אחר הנמצא ברכב שלא בוטח במיוחד.

 

ביטוח מסוג "מקיף" לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון (למעט רכב מנועי דו גלגלי) כולל  כיסוי מפני:

 • אש, ברק, התפוצצות, התלקחות.
 • התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא. – המבוטח רשאי לוותר על כיסוי זה.
 • גניבה, כל נזק שנגרם עקב גניבה תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה – המבוטח רשאי לוותר על כיסוי זה.
 • שיטפון, סערה, שלג, ברד, התפרצות הר געש, מעשה זדון שלא נעשה בידי המבוטח או מי מטעמו במתכוון.

ניתן לכלול בתוספת תשלום גם ביטוח כנגד סיכוני: רעידת אדמה, שביתות ומהומות.

קלקולים מכאניים וחשמליים אינם מבוטחים לפי תנאי המינימום אלא אם נגרמו במהלך מקרה מבוטח או בעקבותיו. נזק לצמיגים אינו מבוטח אלא אם באותו מקרה נגרם נזק או אובדן גם לחלקים אחרים של הרכב.

העמסת יתר  - ביטוח רכב מסחרי מעל 3.5  טון אינו מבטח, בדרך כלל, נזק שנגרם לרכב עצמו וכן לצד שלישי עקב העמסת יתר של הרכב בניגוד לקביעה של הרשויות.

 

אופן הפיצוי במקרה של נזק לרכב עשוי להיעשות על ידי אחת או  יותר, מהדרכים הבאות:

1) תשלום ערך הנזק במזומן לפי הערך ביום קרות מקרה הביטוח.

2) תיקון הרכב (במסגרת הסדר המוסכים).

3) החלפת הרכב ברכב מסוג ואיכות דומים.

4) החלפת חלק מהרכב (במסגרת הסדר המוסכים).

ביטוח אחריות חוקית כפי צד שלישי אינו כולל אחרית בשל נזק לרכוש שבבעלות המבוטח או נהג הרכב ונזק לרכוש הנמצא בפיקוחם, או בשמירתם של המבוטח או נהג הרכב או אחד מבני ביתם ובביטוח רכב מסחרי מעל 3.5 טון נכללים אף סייגים נוספים.

 

 

פסקי דין באתר בנושא ביטוח רכב רכוש

 

עבור לתוכן העמוד