חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בהיעדר מיגון אין זכות לפיצוי בגניבת רכב

בהיותה של הפוליסה חוזה בין המבטח למבוטח, כאמור בסעיף 1 לחוק, רשאי המבטח לקבוע בה כל תנאי וסייג לחבותו או להיקף החבות

 

א  006800/07

יונה דניאל נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ

בית המשפט: השלום ירושלים

פסק הדין ניתן  ביום:  12/03/2009

ע"י כבוד השופטת: אנה שניידר

           

עניינו של פסק הדין: האם המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בשל גניבת רכבו למרות היעדר המיגון שנקבע בפוליסה?

המבוטח טען, בין היתר, כי  הסיבה לכך שבעת הגניבה מערכת המיגון לא היתה תקינה היא שלא הצליח לאתר רכיב חיוני לתיקונה של המערכת שהותקנה ברכבו. המבוטח טען עוד, כי חברת הביטוח  ידעה או שהיתה אמורה לדעת על אי תקינות מערכת המיגון וחרף זאת לא הודיעה ולא התריעה בזמן אמת על ביטול הפוליסה. מכאן, שהנתבעת נחזתה כמי שאינה דורשת כלל את תנאי המיגון כתנאי לחידוש הפוליסה, ולחלופין – כמי שויתרה על דרישה זו בתקופה הרלבנטית לגניבה.

חברת הביטוח טענה, כי המבוטח לא הודיע לה על אי תקינות מערכת המיגון והסרתה ולכן לא פעלה לביטול הפוליסה.

 

בית המשפט דחה את התביעה נגד חברת הביטוח וקבע, בין היתר, כי בהיותה של הפוליסה חוזה בין המבטח למבוטח, כאמור בסעיף 1 לחוק, רשאית חברת הביטוח לקבוע כל תנאי וסייג לחבותה או להיקף החבות.

בע"א 4819/92 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ. מנשה ישר, פ"ד מט (ג) 749 קובע כב' הנשיא שמגר: 

"זכותה של החברה המבטחת להקטין את הסיכון שהיא נוטלת בעסקה על ידי התניית חבותה בתנאים שונים..."

 

עוד נקבע, כי "התנאי המוקדם בפוליסה הינו למעשה תנאי מתלה במובנו של סעיף 27 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973, ולפיכך על הטוען לקיומו מוטל נטל ההוכחה כי אכן קיים את התנאי.הנטל מוטל במלוא כובד משקלו על כתפי המבוטח (ראה פרידמן, "ביטוח רכב מנועי עמ' 134, וכן ע"א 28/66 דן אגודה שיתופית נ. בחן ואח')"

 

"התקנת מערכת מיגון אך אי דאגה לתקינותה מהווה הפרה יסודית של תנאי הפוליסה המביאה לכך שהנתבעת רשאית שלא לשלם את תגמולי הביטוח. (ראה ע"א 6820/02 איזנקוט נגד סהר בע"מ) "

 

פסק הדין המלא באתר הרשות השופטת.

עבור לתוכן העמוד