חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

המועצה אינה אחראית לנפילתו של עץ

יש לדחות את הטענות בדבר היות עץ "דבר מסוכן" לפי פ.הנזיקין וכי מתקיים הכלל בדבר הדבר מעיד על עצמו

 

 

עא (חי') 15084-02-11‏ ‏ המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור נ' שומרה חברה לביטוח בע"מ

 

בית המשפט: המחוזי בחיפה

 

פסק הדין ניתן ביום: 30/10/2011

 

על ידי כבוד השופטת: ס' נשיאה ש' וסרקרוג

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את הערעור על פסק דין של בית משפט השלום בחיפה לפיו נתקבלה תביעת שיבוב שהגישה חברת הביטוח כנגד המועצה המקומית בגין נזקים בהם פיצתה את המבוטחת עבור נזקי רכב שנגרמו עקב נפילת עץ על הרכב?

 

בית המשפט קיבל את הערעור

 

 

 

מתוך פסק הדין

 

  

"יש לדחות את הטענה בדבר היות עץ "דבר מסוכן" כהגדרתו בסעיף 38 בפקודת הנזיקין וכן יש לדחות את הטענה כי במקרה דנן מתקיימים התנאים להחלת הכלל בדבר הדבר מעיד על עצמו לפי סעיף 41 לפקודה. מכאן שנטל ההוכחה, במיוחד בנוגע לחובת הזהירות הקונקרטית, מוטל היה על המשיבה.

 

לא הייתה כל מניעה, במיוחד לאור המועד בו הודע למשיבה על האירוע, לברר מה סוג העץ שקרס, מצב שורשיו, אם ניטע בקרקע לא מתאימה, אם נתקף במחלה כלשהי, מה היה מצב צמיחתו קודם לאירוע ונתונים נוספים שהיה בהם כדי להצביע על הגורם לתאונה, כמו גם השוואה לעצים מאותו סוג הנטועים, אם נטועים, לאורך אותו רחוב או בתחום המועצה במקומות אחרים.

 

בנושא זה, יש מקום לאמץ את המסקנה אליה הגיע בית משפט השלום בת"א 5455/03 ביטוח ישיר נ' פשטיין מרים[פורסם בנבו] [11/2/05] (השופטת ריבי צוק), וכן את האמור בסעיף 15 לפסק הדין בת"א (שלום-ת"א) 44949/04 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' מועצה מקומית נווה מונוסון[פורסם בנבו] [16/2/06] (השופטת חנה פלינר). כמו כן יש להפנות לצורך השוואה לע"א 241/89 ישראליפט (שרותים) תשל"ג בע"מ נ' רחל הינדלי, פ"ד מט(1)45, 58; ע"א 8151/98 שטרנברג נ' ד"ר צ'צ'יק, פ"ד נו(1) 539)."

 

 

"מכאן שלא הוכח קיומה של חובה קונקרטית שמוטלת הייתה על המועצה בנוגע לאפשרות לקריסת העץ שסוגו אינו ידוע, והסבת הנזק בעקבות זאת.

 

המסקנה המתבקשת מן האמור שדי היה בטעם זה כדי שבית משפט השלום ידחה את התביעה.

ואולם גם אם הגיע בית המשפט למסקנה כי קיימת חובת זהירות וכי נטל הראיה הועבר לידי המועצה, הרי שהיה בעדות שהוצגה מטעמה כדי לעמוד בנטל האמור ולבסס תוצאה לפיה אכן ננקטו אמצעי פיקוח זהירים כפי שנדרשו ממועצה סבירה על מנת למנוע נזק דומה, וגם מטעם זה  דין התביעה היה להידחות."

 

"למעשה, קבלת התביעה על ידי בית משפט קמא יש בה כדי להטיל על המועצה חבות כמעט מוחלטת לכל נזק עקב נפילת עץ, ולשחרר את המשיבה מחובת ההוכחה המוטלת עליה מעצם מעמדה כתובע, כל זאת על אף שמדובר בעילת רשלנות."

 

עבור לתוכן העמוד