חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הודעה על חידוש אינה הצעת ביטוח

בית המשפט המחוזי, דחה את הערעור והשאיר את קביעת בית משפט השלום על כנה וקבע, כי בנסיבות המקרה לא נכרת חוזה ביטוח לתקופת החידוש בה ארעה התאונה

 

 עא 000056/08

 

גסאן טאטור נגד סהר חברה לביטוח בע"מ

 

בית המשפט: המחוזי בנצרת

 

פסק הדין ניתן ביום: 13/11/2008 

 

על ידי כב' השופטים: אברהם אברהם ובהסכמת של כב' השופטים אסתר הלמן סגן הנשיא, מנחם בן-דוד – אב"ד

 

עניינו של פסק הדין: האם הודעה על חידוש ביטוח רכב מהווה הצעת ביטוח?

 

מדובר בערעור שהגיש המבוטח על פסק דינו של בית משפט השלום בנצרת (כב' השופט ד' צרפתי) מיום 15.1.2008. אשר קבע, כי הודעת החידוש שקיבל המבוטח אינה מהווה הצעת ביטוח מצד המבטח ועל כן, אין כיסוי ביטוחי לאובדן הכללי של מכוניתו של המבוטח בתאונת הדרכים.

 

בית המשפט המחוזי, דחה את הערעור והשאיר את קביעת בית משפט השלום על כנה וקבע, כי לא נכרת חוזה ביטוח לתקופת החידוש.

 

פסק הדין מתייחס להוראות חוק החוזים לעניין כריתתו של חוזה וחוק חוזה הביטוח הוראות סעיף 9(ב) לעניין החידוש.

 

 "לפי תוכנו של מסמך החידוש, הוא מהווה תזכורת של המשיבה למערער, לפיה תקופת הביטוח עומדת לפוג. המשיבה מציעה למערער לפנות אליה בבקשה לחדש את החוזה. ובלשון המסמך: "נשמח לקבל בקשתך לחידוש הפוליסה...", משמע אתה, המערער, מוזמן להגיש בקשה לחידוש הפוליסה. ובמלים אחרות, פנייה זו של המשיבה למערער היא בבחינת הזמנה להציע הצעה, עליה תוכל היא, המשיבה, להגיב בקיבול (או בסירוב לקבל את ההצעה)."

 

לעניין סעיף 9(ב): "שסעיף זה לא יכול היה לחול על ענייננו, הואיל ופניית המערער למבקשת באה באיחור, באשר המחוקק נתן בידו לפנות למשיבה עד 30 ימים לפני תום תקופת הביטוח, והנה פנייתו אליה באה ביום 31.12.2002, קרי יום אחד לפני תום תקופת הביטוח (נא שימו לב, כי פניית המשיבה למערער במסמך החידוש היא מיום 2.12.2002, אישורו של המערער, בחתימת יד סוכן הביטוח שלו, נעשתה ביום 30.12.2002, והמסמך נתקבל אצל המשיבה, כך עולה מחותמת "נתקבל" שעל גבי המסמך, ביום 31.12.2002). די היה בכך כדי להוציא את הוראת סעיף 9(ב) מכלל תחולה על העניין שלפנינו. אלא שהטענה לא נטענה בידי המשיבה, העניין לא עלה בבית משפט קמא וגם לא לפנינו, ולכן לא עליה אסמוך את קביעתי ביחס לתחולת סעיף 9(ב) על העניין שלפנינו"

 

פסק הדין המלא באתר הרשות השופטת.

עבור לתוכן העמוד