חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

האמת על ביטוח חובה ראיון עם שחר רון

ההורים אמורים לקחת בחשבון, כי ההסתברות לתאונה בעת נהיגה על אופנוע עד גיל 25 עומדת על 25%
10/04/2011

ראיון עם שחר רון, מנכ"ל ואקטואר ראשי רון בינה אקטוארית בע"מ

שחר רון, מנכ"ל רון בינה אקוטארית בע"מחברת"רון בינה אקטוארית בע"מ"  מפעילה ומתפעלת את המאגר לביטוח רכב חובה החל מיום 1.4.2010. שחר רון, המשמש כמנכ"ל וכאקטואר ראשי של החברה, ידוע כמומחה בתחום האקטואריה בכל ענפי הביטוח הכללי, ניהול סיכונים (לרבותסולבנסי 2) ותכנון בנייה יישום של מערכות מידע אקטואריות, חשבונאיות וניהוליות– לתמיכה בקבלת החלטות בתחום הביטוח הינו חבר מלא באגודת האקטוארים בישראל( F.IL.A.A ) ובעל תואר שנימהטכניון ותואר ראשון בסטטיסטיקה מאוניברסיטת חיפה.  כיהן אקטואר ראשי בביטוח כללי וכמנהל הסיכונים של אליהו חברה לביטוחבע"מ (להלן: "אליהו"), מ- 7/1998 עד 3/2010.  לפני עבודתו באליהו   כיהן כאקטואר באגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר בין השנים 1995ל- 1998.  בשלוש השנים האחרונות, במקביל לעבודה ב"אליהו", כיהן מר רון כחבר דירקטוריוןבתאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה  ("הפול") ושימש כחבר בועדת הביקורת שלהדירקטוריון.

1.  שאלה: מהם השינויים החשובים ביותר, לדעתך שחלו בביטוח רכב חובה במהלך 16 שנות עבודתך בביטוח כללי?

תשובה: השינוי החשוב הוא המעבר לתעריף דיפרנציאלי שהנהיג המפקח על הביטוח. שינוי זה הוא שמוריד את התעריפים וגורם לתחרות במחיר.

2.  שאלה: לאור הניסיון הרב שצברת בתחום הביטוח, מה דעתך על תעריף ביטוח החובה הדיפרנציאלי לאור העובדה שמדובר בביטוח אחריות ללא אשם המושת על בעל הרכב ולא על כל נהג בנפרד?  

תשובה: מבדיקות שערכתי על בסיס הנתונים שנמצא במאגר הנתונים הסטטיסטי וכולל נתונים משנת 1985 (כולל את נתוני אבנר והפול) ניתן לומר בוודאות שניתן לחשב מחיר דיפרנציאלי. להלן דוגמאות של הניתוח לפי גיל ונפח לגבי עלות הסיכון וההסתברות לתביעה.

3.  שאלה: האם לפי השקפת עולמך, הביטוח אמור לתרום למלחמה בתאונות הדרכים או רק לתמחר את עלות הסיכון לפי מאפייני המבוטחים השונים?

תשובה: בהחלט כן, תמחור לפי סיכון יכול לתרום להורדת שכיחותן וחומרתן של התאונות, כאשר נהג הרכב יודע, כי נהיגה בלתי אחראית גורמת לתשלום "קנס"  הבא לידי ביטוי בהגדלת הפרמיה לביטוח. מניסיוני בביטוח רכב רכוש, לפני תחולת מנגנון הבונוס\מאלוס שכיחות התביעות הייתה גבוהה וירדה ככל שהנהגים היו מודעים יותר לכך שנהיגה בלתי זהירה שעשויה לגרום תאונה "תקנוס" אותם בעת חידוש הביטוח. כמו כן, כניסה של טכנולוגיות חדשות בתחום מניעה או הקטנה של  הנזק בעת התאונה תתרום גם היא לשיפור הנהיגה וירידה במספר ובחומרה של תאונות הדרכים. מתפקידו של מאגר הנתונים הסטטיסטי לבחון את הטכנולוגיות ולשכנע את חברות הביטוח בחשיבותן של המערכות החדישות להקטנת עלות סיכון הנהג והמבטח. 

4.  שאלה: האם יש לדעתך מקום ליוזמות חדשות בתחום מניעת תאונות הדרכים?

תשובה: כן, עלי לציין שאני יוזם מהלך שיתרום למלחמה בתאונות הדרכים באופן הבא: כל דיווח על תאונה למאגר הנתונים יכלול גם מידע לגבי מספר הכביש בו ארעה התאונה. נתון זה יעזור "בחשיפת" הכבישים בהן נגרמות מירב התאונות וחומרתן.

5.  שאלה: האם תעריף ביטוח רכב חובה משקף את כל מאפייני הסיכונים ואם לא כך, מדוע?

תשובה: כמובן שכיום לא כל מאפייני הסיכון נלקחים בחשבון בעת חישוב עלות הסיכון, בשל בעיה של חוסר בנתונים. ידוע לי, כי משרד הפיקוח על הביטוח שוקד בימים אלו על הכללת מאפייני סיכון נוספים לתעריף רכב חובה. למרות המחסור בנתונים מספר מאפייני הסיכון בביטוח רכב חובה גדול ממספר מאפייני הסיכון בביטוח רכב רכוש במרבית חברות הביטוח.

6.  שאלה: מה דעתך על האפשרות לביטוח רכב חובה וצד ג' רכוש לכל נהג בנפרד? ומה תהיה ההשפעה, לדעתך על פרמיית הביטוח לפי הפרמטרים המקובלים כיום?

תשובה: האפשרות לביטוח חובה לכל נהג בנפרד היא עקרונית רצויה ותפחית באופן משמעותי את פרמיית הסיכון, אולם, מצד שני, עלול להיווצר מצב שבו נהגים "מזדמנים" לא יהיו מבוטחים, כמו למשל מצב שבו משפחה שבה שני ההורים הנוהגים יהיו מבוטחים ובעבור הבן, אשר נוהג באופן מזדמן, לא יערך ביטוח. כמו כן נהגים שנוהגים לעיתים רחוקות לא יבטחו את עצמם ובעת שירצו לנהוג עלולים לשכוח לחדש את הביטוח ולהיוותר ללא כיסוי ביטוחי.

7.  שאלה: האם ניסיון של שנים בענף הביטוח מהווה לדעתך יתרון או חיסרון?

    תשובה: אין תחליף לניסיון. עם זאת, ע"פ תפיסת עולמי גם ניסיון רב אינו מספק. יש להיות חדשן, יוזם, בעל מוטיבציה למצוינות, מעורבות בפרטים קטנים ועוד.

8.  שאלה: האם גם מבוטחים שאינם אקטוארים יכולים לעשות שימוש במקדמי הסיכונים המתפרסמים באתרכם בכל הקשור למניעת תאונות דרכים. האם תוכל להדגים?

תשובה: בוודאי, הורים לנערים אשר מעוניינים לרכוש אופנוע לבנם הצעיר יוכלו להיות מודעים לסיכונים אליהם הם חושפים את ילדיהם. אם ההסתברות לתאונה עומדת על 25% (כל ארבע שנים תאונה וודאית) ההורים ישקלו שוב אם לרכוש אופנוע לבנם. גם המדינה יכולה  לעשות שימוש במקדמי הסיכון בבואה לקבוע גיל מינימאלי לנהיגה באופנוע. בנוסף, המפקח על הביטוח, בבואו לקבוע תעריף של הפול, יכול לקבוע מהי רמת הסבסוד המדויקת לכל סוג רכב. ניקח דוגמה מתחום  האופנועים: אופנועי 50 סמ"ק הם הזולים ביותר ונרכשים ע"י קהל לקוחות בלתי מבוסס המחפש כלי תחבורה זול. אופנועים אלה  מסובסדים בסכום הנמוך ביותר (כ- 500 ₪ ) ואילו אופנועים שנפח המנוע שלהם הוא 500 סמ"ק ומעלה ומחירם בעת הקנייה גבוה מאוד, הנרכשים ע"י קהל לקוחות עשיר יותר, מסובסדים בכ- 9,000 ₪.

 להלן טבלת שכיחות התביעות ועלותן בביטוח רכב חובה של אופנועים:

קבוצת גיל

שכיחות תביעות

עלות התביעה לפוליסה

עד 25

25%

7,600

26-32

16%

5,900

33-44

12%

4,500

45-120

11%

3,900

עלות הסיכון בביטוח אופנועים לפי נפח מנוע:

נפח מנוע

עלות הסיכון

עד 50

3,350

51-125

6,200

126-250

4,800

251-500

11,000

500 ומעלה

13,000

 

9  .שאלה: אם כך, האם לדעתך יש לאסור עפ"י חוק על השימוש ברכב דו גלגלי לנהגים מתחת לגיל 21?

 תשובה: לצערי המספרים מדברים בעד עצמם.

10. שאלה: האם בחישוביך אתה לוקח בחשבון את עלות מגמות הפסיקה של בתי המשפט לנפגעי תאונות דרכים?

תשובה: כן, רואים בבירור שבשנים האחרונות קיימת עלייה של כמעט 20% בעלות התביעות בביטוח רכב (ניתן יהיה למצוא את הנתון בעבודה שתפורסם בקרוב).

11. שאלה: מהו לדעתך, שיעור ההשפעה של הונאות ביטוח על התעריף לביטוח רכב חובה?

תשובה: על פי נתוני הסטטיסטיקה העולמית מדובר ב- 10% --20%. להערכתי ניתן לבצע בדיקה, אם כי חלקית, בעזרת הכלים הקיימים כיום, אולם מדובר בבדיקה מורכבת הדורשת איסוף נתונים מורכב.

 

ראיינה: קטיה שורצמן

עבור לתוכן העמוד