חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בטיחות ותנועה של האות הצהוב-אדום ברמזורים

פורסם ביום 11/10/2011

כניסה מוקדמת של כלי רכב לצומת, במהלך הזמן הבין ירוקים, עלולה לגרום לתאונות מסוג חזית צד
11/10/2011

 

היבטי בטיחות ותנועה של האות הצהוב-אדום ברמזורים

 
המחקר נערך על ידי פרופ' דוד מהלאל וסמי אדרי בחסות קרן המחקרים שליד אגוד חברות הביטוח בישראל ומטעם המכון לחקר התחבורה בטכניון ומרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים.      

 

המחקר בתמצית

פרופ' דוד מהלאל מר סמי אדרי

בישראל, כמו גם במספר מדינות נוספות בעולם, הרכב האותות במערכת הרמזורים כולל את האות האדום-צהוב. אות זה נועד להעביר לנהגים את המסר כי האור האדום מסתיים ועליהם להתכונן לתחילת נסיעה. אות זה של הרמזור אינו קיים במדינות רבות בעולם (למשל, ארה"ב). בחלק גדול מהמדינות בהן קיים האות האדום-צהוב הוא נמשך רק שניה אחת. משכו של האות בישראל הוא שתי שניות ומהווה חלק בלתי נפרד מהזמן הבין-ירוקים. כידוע, הזמן הבין ירוקים נועד לאפשר את פינוי הצומת מכלי רכב של הפאזה המסתיימת ברמזור ולאפשר כניסה בטוחה לכלי הרכב בפאזה המתחילה. כניסה מוקדמת של כלי רכב לצומת, במהלך הזמן הבין ירוקים, עלולה לגרום לתאונות מסוג חזית צד. תאונות מסוג זה מהוות שיעור משמעותי מכלל התאונות עם נפגעים בצמתים מרומזרים (כ- 70%).

תקנות התעבורה מתייחסות לאות האדום-צהוב כמו לאות האדום ובמהלכו אין לחצות את קו העצירה בכניסה לצומת. הנחת התכנון של הזמן הבין ירוקים היא שהנהג חוצה את קו העצירה רק לאחר הופעת האות הירוק.

מחקר זה בחן את מידת הניצול של האות האדום-צהוב לנסיעה וכתוצאה, לכניסה מוקדמת לצומת. במסגרת המחקר נבחנו גם ההבדלים בין מכוניות לבין כלי-רכב דו-גלגליים. בנוסף, המחקר בוחן את הפסד זמן הזינוק הקיים בתחילת האור הירוק.  בשלב הראשון, נערכה סקירת ספרות והשוואה בין שיטות שונות לחישוב זמן הבין ירוקים והרכבי האורות בצומת המרומזר. בשלב השני נערכו צילומי וידאו של תגובת נהגי כלי-מכוניות, אופנועים וקטנועים לאות האדום-צהוב, במספר צמתים מרומזרים בערים חיפה ותל-אביב. בשלב השלישי נערך ניתוח אמפירי ואנליטי של התנהגות הנהגים ברגע הופעת האות האדום-צהוב ובמהלכו.

מניתוח תוצאות המחקר עולה כי שיעור ניכר מהנהגים מנצל את האור האדום-צהוב לנסיעה ומתחיל את תנועתו בזמן הופעת האדום-צהוב. בנוסף, חלק מאותם נהגים אף חוצה את קו העצירה בזמן האדום-צהוב. רוכבי אופנועים חוצים את קו העצירה במהלך המופע האדום או מיד עם הופעת האדום-צהוב.

בנוסף, נמצא כי הפסד זמן הזינוק של כלי הרכב בשיירה הוא כ-0.5 שניות.  זמן זה נמוך משמעותית מהערך המקובל בספרות המקצועית (2-3 שנ').  המשמעות המעשית לתוצאה זאת היא שהאות הצהוב-אדום משמש למעשה לזינוק מוקדם של כלי הרכב ולכן לא מבחינים בהפסד זמן זינוק מרגע שמתחיל האור הירוק.

הממצא העיקרי של המחקר הוא שבמהלך האות הצהוב-אדום, שיעור ניכר מהנהגים מתחיל בנסיעה וחלקם אף חוצה את קו העצירה ועובר את מעבר החציה.  המשמעות  המעשית של ממצא זה היא קיצור המשך האפקטיבי של הזמן הבין ירוקים וכתוצאה, הגדלת הסיכון לתאונות מסוג חזית צד.  משמעות זאת בולטת במיוחד אצל רוכבי האופנועים.

נוכח ממצא זה, המסקנה של המחקר היא לבטל את האות הצהוב-אדום ברמזורים או לפחות לקצר אותו לשנייה אחת.  שינוי זה יש לערוך ללא קיצור הזמן הבין ירוקים.

 

עבור לתוכן העמוד