חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מחקר: אימוץ התנהגות בטיחותית בכביש

פורסם ביום 15/3/2013

מחקר בנושא הקשר בין אימוץ התנהגות בטיחותית בכביש, איכות תשתיות הדרכים ואקלים בטיחותי ביישוב במגזר הערבי
15/03/2013

 

דו"ח מדעי מסכם של מחקר שנערך בחסות קרן מחקרים שלי אגוד חברות הביטוח ע"י פרופ' אורנה בראון-אפל, ד"ר שלהבת ליבוביץ'-צור ואבי מגיד.

 

הדוח המסכם הוגש בחודש מרץ 2013.

  

המחקר בתמצית

מחקרים רבים הראו את הקשר בין איכות ובטיחות תשתיות הדרך לבין ההסתברות לתאונת דרכים, וכן את הקשר בין התנהגות בטיחותית של הפרט לבין הסיכון להיות מעורב בתאונות דרכים. התנהגות בטיחותית של הפרט היא אחד הגורמים העיקריים לתאונת דרכים, התורמת להתרחשות של 95% מכלל התאונות. לפיכך, בחינת הקשר בין איכות תשתיות הדרך לבין התנהגות בטיחותית של הפרט הינה רבת חשיבות למניעת תאונות דרכים.

אקלים בטיחותי, מושג אשר פותח בשנים האחרונות בהקשר של מקומות עבודה, מוגדר כתפיסות משותפות של העובדים ביחס למדיניות הארגון, לנהלים, לפרקטיקות, ולביצוע נהלי בטיחות בתוך הארגון. אקלים בטיחות תעבורתי מבטא את תפיסות העובדים בהקשר של בטיחות תעבורתית. ניתן להתייחס ליישוב כיחידה ארגונית אשר בו קיים אקלים בטיחות. אקלים זה הוא סך התפיסות המשותפות של התושבים ביחס למדיניות הבטיחות התעבורתית המיושמת על ידי ההנהגה היישובית.

לאקלים הבטיחות עשוי להיות תפקיד בקשר שבין איכות תשתיות הדרך ביישוב לבין אימוץ התנהגות בטיחותית על ידי משתמשי הדרך. הבנת תפקידו של האקלים בקשר זה תאפשר בחינת מנגנון התערבות אלטרנטיבי לשינוי ההתנהגות הבטיחותית של הפרט.

שיעורי ההיפגעות בתאונות דרכים במגזר הערבי גבוהים יותר לעומת אלה באוכלוסייה הכללית בישראל. בשנת 2006, 25% מהנפגעים בתאונות דרכים (26% מההרוגים) היו ערבים אשר היוו אז 20% בלבד מאוכלוסיית ישראל (הלמ"ס 2007). שיעורים אלו נובעים בעיקר מהבדלים בהתנהגות הבטיחותית באוכלוסייה הערבית בהשוואה לאוכלוסייה היהודית, ומאיכות תשתיות בטיחות ירודה ביישובים הערביים. לפיכך, היישובים הערביים מתאימים לבחינת הקשר בין איכות תשתיות הדרך לבין ההתנהגות הבטיחותית של משתמשי הדרך, ואת תפקידו של האקלים הבטיחותי בקשר זה.

איכות תשתיות הדרך ביישוב נמצאה במחקר קשורה באופן הפוך למספר התנהגויות שליליות של משתמשי הדרך ביישוב, כלומר – ככל שאיכות התשתיות ביישוב טובה יותר, משתמשי הדרך ביישוב מבצעים פחות התנהגויות שליליות. ההתנהגויות שנמצאו קשורות לאיכות התשתיות הינן נהיגה מסוכנת (R = -0.450, P = 0.020) ואי מתן זכות קדימה (R = -0.420, P = 0.040). הסחת דעת בזמן נהיגה וחגירה לא נמצאו קשורות לאיכות התשתיות. התנהגות שלילית של הולכי רגל ביישוב: אי חצייה במעבר חצייה את הכביש כאשר קיים מעבר חצייה נמצאה גם קשורה באופן הפוך לאיכות תשתיות הדרך (R = -0.430, P = 0.046). גובה אקלים בטיחות התושבים ביישוב נמצא קשור באופן חיובי לאיכות תשתיות הדרך ביישוב (R = 0.630, P = 0.011), כלומר – ככל שאיכות תשתיות הדרך ביישוב גבוהה יותר, אקלים בטיחות התושבים ביישוב גבוה יותר. בנוסף, גובה אקלים בטיחות תושבים והנהגה נמצאו קשורים בעיקר שלילית להתנהגויות סיכוניות של נהגים והולכי רגל, כלומר – ככל שאקלים בטיחות התושבים ואקלים בטיחות ההנהגה גבוהים יותר, משתמשי הדרך ביישוב מבצעים פחות התנהגויות סיכוניות בדרך, או, במילים אחרות, ניתן לומר כי אקלים בטיחות תושבים ביישוב ואקלים בטיחות הנהגה ביישוב קשורים חיובית להתנהגויות בטיחותיות (חיוביות) של משתמשי הדרך, כלומר – ככל שאקלים בטיחות התושבים ביישוב גבוה יותר, משתמשי הדרך ביישוב מתנהגים בצורה בטיחותית יותר, וככל שאקלים בטיחות ההנהגה ביישוב גבוה יותר, משתמשי הדרך ביישוב מתנהגים בצורה בטיחותית יותר .

מתוצאות המחקר ניתן לראות כי אכן קיים קשר מובהק בין איכות תשתיות הדרך ביישוב לבין התנהגות בטיחותית של משתמשי הדרך – נהגים והולכי רגל. באופן ספציפי, נמצא במחקר הנוכחי כי ככל שאיכות תשתיות הדרך טובה יותר, כך תופגן נהיגה פחות מסוכנת ופחות עבירות של אי מתן זכות קדימה. ממצא שני עיקרי מצביע על קשר חיובי בין איכות תשתיות הדרך לבין אקלים בטיחותי של תושבי היישוב. אך אקלים ההנהגה לא נמצא קשור לתשתיות הדרך לכן אינו מתווך בקשר והשערה זו לא אוששה. תשתיות דרך טובות קשורות לעמדות הרואות בהתנהגות בטיחותית בדרך חשיבות עליונה.

מתוך מחקר זה ניתן להסיק שיתכן ששיפור באיכות תשתיות הדרך ביישוב עשוי להוביל לשיפור בהתנהגויות משתמשי הדרך ביישוב, ויתכן שבאמצעות שיפור התשתיות ניתן יהיה לשפר את נורמות הנהיגה והשימוש בדרך של התושבים הערבים בישראל. המחקר אף מרמז כי אקלים בטיחות התושבים עשוי להיות גורם מתווך בקשר בין איכות תשתיות הדרך ביישוב להתנהגות בטיחותית של משתמשי הדרך ביישוב. מתוך מחקר זה לא ניתן להסיק סיבתיות כיוון שזהו סקר ולא מחקר עוקבה  בו ניתן להסיק על גורמים המשפיעים על תאונות דרכים. אך ברור ששלושת הגורמים הללו, תשתיות, התנהגות משתמשי הדרך ואקלים בטיחות קשורים זה לזה ומן הראוי להתייחס לשלושתם כאשר מנסים לשפר את מצב הבטיחות בדרכים במגזר הערבי.

 פרופ' אורנה בראון-אפל

עבור לתוכן העמוד