חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הנפקת אג"ח מיועדות לחברות הביטוח ב 2014 כ-1.1 מיליארד ₪

מר מאיר שביט, מנכ"ל התאחדות חברות לביטוח חיים, אמר, כי מדובר בסכום זעום יחסית להוצאה השנתית על הפנסיה התקציבית. סכום הפנסיה התקציבית כולל התחייבויות עתידיות של יותר מ 600 מיליארד ₪
27/08/2015

 

 

 

החשבת הכללית במשרד האוצר,מיכל עבאדי-בויאנג'ו, פרסמה ביום 26/8/2015, כי הסבסוד בהנפקת איגרות חוב מיועדות לחברות הביטוח עומד על כ-1.1 מיליארד ₪ לשנת 2014.

מר מאיר שביט, מנכ"ל התאחדות חברות לביטוח חיים, התייחס לפרסום ואמר, כי מדובר בסכום זעום יחסית להוצאה השנתית על הפנסיה התקציבית. סכום הפנסיה התקציבית כולל התחייבויות עתידיות של יותר מ 600 מיליארד ₪. ההוצאה על פנסיה תקציבית בשנת 2014 עמדה על 14 מיליארד ₪. מר שביט הוסיף ואמר, כי ההוצאה של מדינת ישראל על פנסיה לאזרחיה היא הוצאה מוצדקת.

אומדן הסבסוד לשנת 2014, בהנפקת איגרות חוב מיועדות לקרנות הפנסיה וחברות הביטוח עומד על כ- 3.8 מיליארד ₪. אומדן זה מורכב מסך הסבסוד בהנפקת איגרות חוב  מיועדות לקרנות הפנסיה אשר פורסם לראשונה בדוח הכספי של המדינה לשנת 2014 ועמד על כ-2.7 מיליארד ₪ ומהסבסוד לחברות הביטוח.

אומדן הסבסוד בהנפקת איגרות חוב מיועדות, מחושב כמכפלה של היקף ההנפקות בכל שנה, בפער התשואות שבין איגרות החוב המיועדות לקרנות הפנסיה וחברות הביטוח לבין איגרת חוב ממשלתית סחירה בעלת מח"מ זהה (תשואת השוק).

הנפקה של אגרות חוב לחברות ביטוח (חיים צמוד) היא מכוח חוק המלווה (חברות ביטוח) התשכ"ב-1962. קיימים 10 סוגים של מלוות הנושאים קופון של בין 4.0% ל-6.2% צמוד למדד, לתקופה לפדיון של בין 10 ל-25 שנים. 

 

עבור לתוכן העמוד