אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

גוף מוסדי - Institutional Organ

מושג בענפי ביטוח, קופות הגמל והפנסיה -מבטח וחברה מנהלת. הגופים המוסדיים, הם: חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל.

מקור: מילון "על ביטוח"