אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
התנאי לביטוח הוא השגחה מתמדת

המחוזי קיבל את ערעור המבטחת וקבע, כי העט לא היה מבוטח וכי התיק עם הכספים הושאר ללא השגחה

 

ע"א 1636/08 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' פלד מרדכי

 

בבית המשפט: המחוזי בתל אביב - יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 23 מרץ 2010

 

על ידי כב' כב' השופטת: רות לבהר שרון

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את הערעור של חברת הביטוח על פסק דינו של בית משפט השלום אשר חייב אותה לשלם תגמולי ביטוח למבוטח בגין גניבה של כסף מזומן ועט יקר ערך מתיק אשר הושאר ללא השגחה על עגלת קניות בסופר מרקט?

 

בית המשפט קיבל את הערעור של חברת הביטוח

 

מתוך פסק הדין:

 

"עיון בכתב ההגנה ובסיכומי המערערת מוביל למסקנה, כי צודקת המערערת בטענתה, כי לא הודתה בכיסוי הביטוחי (אלא רק בעובדות המקרה), ואף הכחישה את חבותה לשפות את המשיב, ובתוך כך הכחישה את הטענה כי העט מבוטחת במסגרת הפוליסות (סעיף 9 לסיכומי המערערת), לאור העובדה כי לא נכללה במסגרת רשימת 50 העטים שנכללו באופן מפורט ומפורש בפוליסה שהוצאה לבית. "

 

"ככלל, נטל השכנוע בדבר קרות מקרה הביטוח מוטל על התובע-המבוטח, בעוד הנטל להראות כי מתקיים אחד החריגים לחבות, המשחרר את חברת הביטוח מאחריות מוטל על המבטח, זאת כאשר התובע עמד בנטל השכנוע (ע"א 172/89 סלע חברה לבטוח בע"מ נ' סולל בונה בע"מ, פ"ד מז(1)326-327; י' אליאס דיני ביטוח (תשס"ט, כרך ב'), בעמ' 1313 וההפניות שם (להלן: "דיני ביטוח")). "

 

" מוכנה אני לקבל את קביעתו של בית משפט קמא לפיה אין בכך שאשת המשיב נכנסה לסופרמרקט בדרכה הביתה, בנסיבות הספציפיות שהובאו בפני בית משפט קמא, כדי לאיין את תחולת הפוליסה, ואין לראות בכך סטיה ממשית מהדרך או הפרת התנאי של העברה ישירה של הכספים.

 

ואולם, השארת התיק עם כל תכולתו, ובכלל זאת הפריטים שנגנבו, על עגלת הסופרמרקט, אפילו לשנייה קלה - מהווים הפרה של תנאי הפוליסה, שדרשו במפורש שהכספים יהיו "תחת השגחתו האישית של המבוטח ... וימצאו בידיו או על גופו של המעביר בכל זמן ההעברה". תנאי זה לא התקיים בענייננו."

 

לפסק הדין באתר הרשות השופטת