אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אחריות חוקית של בעל דירה כלפי אורח קבוע

התביעה נדחתה. "עלה כי ככל הנראה, ביסוד הגשת התביעה, עומדת העובדה שיש לנתבעים כיסוי ביטוחי"

 

ת"א 6203-07 לוי נ' אלרון ואח'

 

בית משפט: השלום בירושלים

 

פסק הדין ניתן ביום: 23 מרץ 2010

 

על ידי:  כב' השופטת  ענת זינגר

 

עניינו של פסק הדין: האם בעל הדירה אחראי בנזיקין כלפי אדם המתארח באופן קבוע בביתו שנפגע מדלת זכוכית בדירה המוכרת לו היטב?

 

בית המשפט דחה את התביעה וקבע בין היתר, כי:

 

" קשה להימנע מלהעיר בשולי הדברים כי מדין ודברים שהתקיים באולם בתום העדויות עלה כי ככל הנראה, ביסוד הגשת התביעה, עומדת העובדה שיש לנתבעים כיסוי ביטוחי ואשת הנתבע הלומדת משפטים, הפנתה התובע לאפשרותו להגיש תביעה. התרשמתי כי אין בכוונת התובע לקבל פיצוי מהנתבעים עצמם בהיותם חברים קרובים וכי ביסוד הגשת תביעתו עומדת האפשרות לקבלת פיצוי ממבטחת הנתבעים. עת הועלתה הצעת פשרה - היה ברור כי ככל שזו אינה עולה משמעותית על גובה ההשתתפות העצמית הגבוהה של הנתבעים, זו אינה רלוונטית, והדברים ברורים.

טענת התובע כי החליט להגיש לבסוף התביעה בגלל קושי כביכול ביציבות, אינה עולה בקנה אחד עם קביעות המומחה מטעם בית משפט ולטעמי כאמור גורם אחר עמד ביסוד ההחלטה המאוחרת לתבוע."

 

" ככל שהתובע עומד על הטענה הסתמית שבתביעה כי הנתבעים הפרו חובה חקוקה, לא הוכחה כל חובה שהופרה;

עלה באופן ברור מחוות הדעת שהוגשה מטעם הנתבעים כי במועד האירוע לא הייתה חובה לסמן דלתות זכוכית בבית פרטי באופן זה או אחר ולא הייתה חובה שאלה ייקבעו מזכוכית מיוחדת.

אין כל טעם בציטוט נרחב בסיכומי התובע של הזכוכיות השונות האפשריות, מקום בו לא הוכחה חובה להתקינן."

 

 

 

ציטוט ואזכור פסיקה :

ע"א 371/90 סובחי נ. רכבת ישראל:

 

"סיכוני חיים ובריאות אורבים לפתחנו כל העת, ובהולכנו אל מקום פלוני לא נדע אם נגיע אליו. לכל נזק יש שם, אך לא לכל נזק יש אחראי במשפט. לא כל נזק שניתן לצפותו (באופן תיאורטי), המשפט מטיל בעניינו אחריות נורמטיבית".

 

ע"א 145/80 ועקנין נ. המועצה המקומית בית שמש