אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
הפיקוח אינו חושש ליציבות המבטחים

מהפיקוח נמסר ל"דה מרקר", כי אין חושש ליציבות המבטחים בישראל במקרה של רעידת אדמה
 

 

לפי כתבה של מירב אלרולזרוב שפורסמה ביום 21/1/2011 ב"דה מרקר", הפיקוח על הביטוח בישראל אינו חושש ממשי ליציבותן של חברות הביטוח הישראליות, במקרה של רעידת אדמה בממדים גדולים.

 

תגובת הפיקוח על הביטוח התייחסה למסקנות דו"ח של המועצה הלאומית לכללה, בראשות יוג'ין קנדל, בנוגע להיערכות הפיננסית של ישראל לרעידות אדמה שלפיו קיימת סבירות נמוכה לחלק מחברות הביטוח להיקלע לסכנה של חדלות פירעון במקרה שבו הנזק לדירות מבוטחות באירוע רעידת אדמה יהיה יעלה על 10 מיליארד דולר.

מהפיקוח על הביטוח, נמסר לדה מרקר, כי מדובר ככל הנראה בחשש בלתי מוצדק לאור סידורי ביטוח משנה של המבטחים בישראל, כאשר השייר שנשאר באחריות החברות הוא בשיעור נמוך ובנוסף לכך, יש להתייחס לעובדה שרק  כ 55% מהדירות בישראל מבוטחות כאשר הפוליסות כוללות השתתפות עצמית בשיעור גבוה מסכום הביטוח של הדירה כאשר סכומי הביטוח לדירות (בעיקר בביטוח משכנתא) בדרך כלל נמוכים מערך הדירות.

עוד צוין בכתבה, כי המבטחים נוהגים בשמרנות בכל הקשור לעתודות ביטוח כנגד סיכון רעידות אדמה. ושומרות עתודות בגודל כפול מהמקובל בעולם, כאשר דרישה של הפיקוח להגדיל את העתודות תביא לייקור הביטוח, כך שמספר המבוטחים עשוי לרדת בסופו של דבר בשל ההתייקרות.

 

לכתבה בדה מרקר