אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

תקופת אכשרה - Qualification Period

מונח בביטוחי בריאות וסיעוד - ביטוח הבריאות אינו מכסה מקרים שקרו בתקופת האכשרה של החודשים הראשונים לביטוח.

מקור: מילון "על ביטוח"