אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
תשלום חוב פרמיה למבטח לאחר ביטול

הפוליסות הנדונות כללו סעיף חידוש אוטומטי לפיו הפוליסה תהיה בתוקף עד לתום פירעון הלוואה לדיור ותחודש באופן אוטומטי על ידי המבטח

 

 

 

תאמ (ת"א) 43781-03-13‏ ‏ מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' אסתר ים דודאי

 

בית המשפט: השלום בתל אביב - יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 14/9/2014

 

על ידי כב' הרשם הבכיר: אמיר צ'כנוביץ

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לחייב את המבוטחת בתשלום סכום  כסף  קצוב לחברת הביטוח בגין  חוב פרמיה בגין פוליסת ביטוח למבנה אשר לא שולם לחברת הביטוח לאחר שהפוליסה בוטלה בשל אי תשלום הפרמיה?

 

רקע: המבוטחת טענה, כי לא אישרה לחברת הביטוח לבצע פוליסת ביטוח נשוא התביעה. בשיחה שניהלה  עם סוכן הביטוח לא אישרה  חידוש הפוליסה,  וחרף  עובדה זו, חודשה הפוליסה  שלא באישורה, משנודע לה הדבר  ביקשה לבטלה לאלתר, ואף דאגה  כי לא ינתן אמצעי תשלום.

  

בית המשפט קיבל את התביעה

 

מתוך פסק הדין:

 

"מעיון בפוליסות ביטוח מבנה לשנים 2010 עד 2012  שצורפו כנספח  א' לתצהיר עדותה של התובעת, נמצא  כי פוליסות אלה  כללו סעיף חידוש אוטומטי מפורש לפיו הפוליסה תהיה  בתוקף  עד לתום פירעון הלוואה לדיור ותחודש באופן אוטומטי על ידי המבטח  בתום  כל  שנת ביטוח לתקופה נוספת של שנה אחת.

 

בנסיבות העניין, יש לדחות את טענת הנתבעת  לפיה  לא הסכימה לעריכת  פוליסת  ביטוח מבנה לשנת 2012, שכן  על פי  הוראות פוליסות הביטוח מבנה הקודמות  שנערכו לשנים 2010 ו 2011 הוסכם בצורה מפורשת בגוף הפוליסה, כי הפוליסה  תחודש משנה לשנה באופן אוטומטי  עד  תום פירעון הלוואות המשכנתא.

 

הנתבעת  טוענת כי  עוד בחודש אוגוסט 2012 לאחר שכרטיס  אשראי באמצעותו  שולמה פוליסה הקודמת בוטל,  הודיעה טלפונית  לסוכן ביטוח  על רצונה שלא לחדש את פוליסת הביטוח ל שנת 2012.

 

סוכן הביטוח מר צבי שלזינגר טוען בסעיף  18 לתצהירו,  כי ביום 4/8/12 היתה לנתבעת בעיה בכרטיס  אשראי, והנתבעת פנתה  אליו וביקשה כי התשלום עבור  פוליסת הביטוח יעשה על ידי שימוש בכרטיס  אשראי   מסוג ויזה של מכר  שלה בשם   ליאור קרזי, עוד נטען  כי נשלח אל הנתבעת בפקס " טופס זיקה" לחתימתה אולם  הנתבעת לא השיבה טופס  זה חזרה לתובעת חתום. העתק טופס הזיקה  צורף כנספח ז' לתצהיר של התובעת.

 

עדותו של סוכן הביטוח  מר שלזינגר היתה עדות  קוהרנטית, אשר לא נסתרה בחקירתו הנגדית  ונמצאה כמהימנה עלי.

 

כפי שעולה מגרסתו של סוכן הביטוח, אשר לא נסתרה, לפיה  ביקשה הנתבעת למסור אמצעי תשלום  חלופי מתיישבת  עם גרסת התובעת לפיה  באותו שלב בחודש אוגוסט 2013 לא ביקשה הנתבעת לבטל את פוליסת  ביטוח מבנה ואף לא  ביקשה שלא לחדשה לשנה נוספת.

 

 

בדיון שהתקיים ביום 14.9.14, נחקרה הנתבעת על תצהיר עדותה הראשית.

 

הנתבעת בחלק לא מבוטל מתשובותיה בחקירה הנגדית התחמקה מלהשיב עניינית לשאלות  שנשאלה ע"י ב"כ תובעת. תשובותיה היו "לא זוכרת", "אולי", "לא יודעת". (ראה לעניין זה עמ' 6 לפרוטוקול ש' 6, 10,16, 20, 30, 32, עמ' 7 ש' 2, 4, 7, 16).

 

הנתבעת סתרה בחקירתה גרסה קודמת שניתנה על ידה בדיון מיום 23.10.13, כי הפוליסה הוצאה במסגרת הלוואת משכנתא מבנק הפועלים וכללה שעיף שיעבוד לבנק. .

 

בעוד שבחקירה שהתקיימה ביום 23/10/13 הודתה הנתבעת  כי  על הבית  בסביון היתה רשומה משכנתא ובהתאם להסכם   המשכנתא  בוטח המבנה, אזי  שבדיון  שהתקיים ביום 14/9/14  טענה הנתבעת  טענה הפוכה לפיה הבית לא היה משועבד וכי לא  נדרשה לערוך  על ידי הבנק פוליסת מבנה  הכוללת  סעיף שעבוד.

 

בחקירתה הנגדית שהתקיימה ביום 14/9/14  הוצג לנתבעת על ידי בא כוח התובעת העתק מהפוליסה שצורפה  כנספח א לתצהיר התובעת לגבי  התקופה מיום 5/9/10 עד 31/8/11 והתבקשה לאשר כי  מדובר  בפוליסה שהוצאה  על ידי התובעת לפי בקשתה, אולם  הנתבעת השיבה  כי אינה יודעת, כאשר התבקשה  הנתבעת בחקירה להמציא לבא כוח התובעת פוליסה אחרת בגין אותה תקופה,   העידה כי אין ביכולתה לעשות כן.

 

כאשר נשאלה בחקירתה כי  הפוליסה הכוללת סעיף שעבוד  לבנק השיבה  בתחילת החקירה  כי לא היתה הלוואת  משכנתא  בגין המבנה בסביון ואף לא שעבוד ( עמ' 5 לפרוט' ש' 25-27), אולם בהמשך החקירה  השיבה  כי אינה יודעת אם הפוליסה  כללה סעיף שעבוד  לבנק ( עמ' 6 לפרוט' ש' 19-20 ).

 

בהמשך  החקירה נשאלה הנתבעת  לעניין אירוע  הצפה במבנה  שאירע בשנת 2011 השיבה  כי  לא זוכרת מקרה  כזה.

 

לנתבעת הוצג  צילום של השיק  שצורף כנספח ג לתצהיר התובעת,  תחילה  השיבה הנתבעת כי אינה זוכרת דבר הוצאת שיק, אולם משעיינה בשיק אישרה  דבר הוצאתו  על ידי התובעת. (עמ' 7  לפרוט' ש'5-7 ).

 

לאור המפורט לעיל, לא מצאתי מקום ליתן אמון בגרסתה של הנתבעת."

  

"כפי שעולה מתצהיר סוכן הביטוח, מר שלזינגר, נוסח המכתב נערך על ידו לפי בקשת הנתבעת בעקבות מכתב דרישה שהוציא ב"כ התובעת מיום 10.12.12 (נספח יב' לתצהיר התובעת), מועד בו התגבש החוב נשוא התביעה.

 

לאור כל המפורט לעיל, הגעתי למסקנה כי התובעת עמדה בנטל השכנוע והבאת הראיה להוכחת התביעה."