אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אי רישוי חברת שמירה בהיעדר ביטוח

לאחר הגשת העתירה, פורסם תזכיר חוק שירותי אבטחה, המבטל התקנות לערבות וביטוח ומחליפן בחדשות

 

 

 

בגץ 2649/14 צופן אבטחה שמירה ונקיון בע"מ נ' רוחמה סיני מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים

 

בית המשפט: העליון

 

פסק הדין ניתן ביום: 1/10/2014

 

על ידי כב' השופט: נ' הנדל ובהסכמת השופטים ח' מלצר ונ' סולברג

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את העתירה של חברת השמירה לקבלת רישיון לשירותי שמירה למרות שלא עלה בידה לרכוש ביטוח כנדרש על פי הוראות החוק?

 

רקע: הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה החליטה להעניק למבקשת את הרישיון, לאחר שתמציא ערבות או ביטוח. זאת בהתאם להוראת סעיף 2 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערבות בנקאית, ערובה אחרת או ביטוח), התשע"א-2010 (להלן: התקנות). אלא שהעותרת לא הצליחה לגייס את הערבות או הביטוח הנדרשים.

 

בית המשפט העליון בשפטו כבית הדים הגבוה לצדק דחה את העתירה על הסף

 

מתוך פסק הדין:

 

" לאחר עיון בחומר דעתנו היא כי, עם כל ההבנה למצבה של העותרת, דין העתירה להידחות על הסף.

 

בבחינה ראשונית נראה כי ייתכן שהטענות שמעלה העותרת כנגד התקנות הנוכחיות אינן בבחינת דברים בעלמא (ויודגש כי איננו מכריעים בטענות אלו לכאן או לכאן). אלא שמהחומר עולה כי ביוני 2014, לאחר הגשת העתירה, פורסם תזכיר חוק שירותי אבטחה, התשע"ד-2014. על פי התזכיר יבוטלו, בין היתר, התקנות הנוכחיות לעניין ערבות וביטוח ובמקומן ייקבעו תקנות וכללים חדשים. בנסיבות אלו, סבורנו כי אין מקום לדון לגופן בטענותיה של העותרת כנגד התקנות הנוכחיות. יובהר כי טענותיה של העותרת שמורות לה, ככל שתבחר בעתיד לתקוף את התקנות החדשות שיותקנו בבוא היום.

 

עוד עולה מהחומר כי העותרת הציעה להפקיד ערבות אישית חלף הביטוח והערבות הבנקאית, וזאת בהתאם לסעיפים 2 ו-4 לתקנות. ההצעה נדחתה, תוך שצוין כי הסכום המוצע איננו מכסה נזקים אפשריים העלולים להיגרם במהלך העבודה, וכי לא הוצגה ראיה אודות קיומו של רכוש אישי בלתי-משועבד בגובה סכום הערבות האישית (תגובה זו של הוועדה לא צורפה לעתירה). עולה, אפוא, כי העותרת לא מיצתה את ההליכים המנהליים האפשריים למול הוועדה, וכי פתוחה בפניה האפשרות להציע – חלף הביטוח והערבות הבנקאית - ערובה אחרת בסכום הולם ותוך הצגת ראיות מתאימות. זאת, כאמור, על פי המצב המשפטי הקיים.

  

לנוכח האמור, העתירה על כל חלקיה נדחית, תוך שטענות הצדדים לעניין תוקף התקנות הנוכחיות שמורות להם. בנסיבות העניין אין צו להוצאות."