אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
תביעה לתשלום חוב פרמיה למבטח

המבוטח לא הציג כל סימוכין שחברת הביטוח או סוכן הביטוח קיבלו בשנה הקודמת את מכתב ביטול הפוליסה כנטען על ידו.

 

 

תאמ (ת"א) 37199-01-11  מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' איכבום - תעשיות כלי כסף בע"מ

 

בית המשפט: השלום בתל אביב - יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 2/10/2014

 

על ידי כב' השופט: עמית יריב

 

עניינו של פסק הדין: הם יש לחייב את המבוטח לשלם לחברת הביטוח את חוב הפרמיה בעבור ביטוח שחודש על ידי חברת הביטוח ללא קבלת הוראת חידוש בכתב מהמבוטח?

 

רקע: מדובר בפוליסה לביטוח עסק שכללה סעיף שיעבוד לטובת בנק. המבוטח טען שכבר בשנה הקודמת ביקש לבטל את הביטוח משום שלא עמד בתנאי המיגון שנדרשו על ידי חברת הביטוח.

 

בית המשפט קיבל את תביעתה של חברת הביטוח

 

מתוך פסק הדין:

 

".. אין בידי הנתבעת כל אסמכתא לכך שמכתב כאמור התקבל אצל התובעת או אצל מי מטעמה – לרבות סוכן הביטוח. למעשה, מר זילברמן הכחיש הכחשה נחרצת ומלאה את קבלתה של הודעה כאמור – והנתבעת לא הביאה כל ראיה שיש בה כדי לתמוך בטענה כי המכתב נספח ד' נשלח בכלל אל התובעת.

 

ודוק: במסגרת דיון ההוכחות הוצג לפניי המסמך שסומן כמוצג נ/1, הוא מכתבו של מר זילברמן לנתבעת, הנושא תאריך של 30.8.2009. במכתב זה מאשר הסוכן, בשם התובעת, כי דרישות המיגון שהוצגו כתנאי לתוקפה של הפוליסה לשנים 2008 – 2009 הושלמו, קרי – הביטוח בתוקף.

 

אילו אכן, כטענת הנתבעת, שלחה הנתבעת את מכתב הביטול ב-27.7.2009, מצופה היה כי למקרא מכתבו של הסוכן מ-30.8.2009 (מכתב שהוגש ע"י ב"כ הנתבעת, ועל כן ברי שהתקבל אצל הנתבעת) תפנה אל סוכן הביטוח ותציין כי האישור איחר את המועד, שכן הפוליסה בוטלה, ואין בדעתה של הנתבעת להמשיך ולהיות מבוטחת. העובדה שלא נהגה כך, מחזקת את המסקנה שהמכתב נספח ד' לתצהיר איכבאום לא נשלח מעולם אל התובעת או למי מטעמה.

 

עוד יש לזקוף לחובתה של הנתבעת את העובדה, שכתב ההגנה שהוגש מטעמה במסגרת ההליך היה לקוני, נעדר פירוט, ולא כלל כל התייחסות ממשית לטענות התביעה, פרט להכחשה כללית וגורפת של התקשרות כלשהי. הפירוט וההרחבה נעשו במסגרת תצהירי העדות הראשית, אף שמדובר בהליך בסדר דין מהיר, שבו כתבי הטענות הם תצהירי העדות הראשית, כך שלמעשה – תצהירו ה"מלא" של איכבאום הוא כמעט בבחינת "עדות כבושה", אשר משקלה, כידוע – מועט.

 

המסקנה העולה מכל האמור הוא, שאני מקבל את עדותו של מר זילברמן, שלפיה הנתבעת הזמינה את הפוליסה האמורה לתקופה האמורה, ועל כן היא חבה בתשלום דמי הביטוח.

 

התביעה מתקבלת במלואה."