אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מצגת "אתג"ר": גניבות רכב דצמבר 2014

סאן יאנג הוא היצרן הפופולארי ביותר בקרב הגנבים מתוך כלל כלי הרכב 1,503 כלי רכב גנובים עד סוף חודש דצמבר במקום השני קוואנג יאנג עם 779 גניבות.

 

לפי נתוני אתג"ר, נרשמה ירידה בגניבות הרכב בחודש דצמבר לעומת השנים הקודמות. בחודש דצמבר 2014 נגנבו 1,532 כלי רכב לעומת 1,714 בדצמבר 2013 (מדובר בירידה של 10.6% לעומת השנה הקודמת).

 

גניבות כלי רכב על פי מחוזות בחודש דצמבר 2014: לפי נתוני "אתג"ר", מרבית הגניבות בחודש דצמבר 2014, 34% מהגניבות התרחשו באזור המרכז ובמקום השני נמצא מחוז תל-אביב עם 22% גניבות, אחריו מחוז ירושלים 15%, המחוז הדרומי 14%, מחוז חוף 8%, מחוז צפון 5%, ומחוז ש"י עם 2% מהגניבות.

 

גניבות הרכב הפרטי מהוות 57.9% מכלל הגניבות, רכב מסחרי 13.2% דו גלגלי 20.7%, והשאר מוניות, טרקטורים, אוטובוסים וכלי רכב אחרים.

 

סאן יאנג הוא היצרן הפופולארי ביותר בקרב הגנבים מתוך כלל כלי הרכב 1,503 כלי רכב גנובים עד סוף חודש דצמבר במקום השני קוואנג יאנג עם 779 גניבות.

 

 

 מתוך המצגת:

פילוח גניבות כלי רכב על פי מחוזות ינואר - דצמבר 2014

 

מחוז צפוני

698

מחוז ת"א

3,512       

מחוז דרומי

2,245

מחוז מרכז

5,424

מחוז ירושלים

2,340

מחוז ש"י

365

מחוז חוף

1,333

 

 

 

 פילוח גניבות כלי רכב על פי סוג הרכב ינואר - דצמבר 2014

 

פרטי     8,018

רכבים מסחריים   1,834

משא יעודי          556

דו גלגלי  2,870

מוניות    130

אוטובוס + זעיר   74

טרקטורים          125

גרור      250

מצגת "אתג"ר": גניבות רכב דצמבר 2014    מצגת "אתג"ר": גניבות רכב דצמבר 2014