אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ

 

מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ (להלן: מרכז הסליקה), הוא חברת בת של אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) אשר הוקמה בשנת 1979.

מרכז הסליקה נועד ליתן שירותים טכניים מסוימים לחברות ביטוח, בעיקר בשירותי תקשורת מחשבים בין המבטחים לבין הרשויות.

הנהלת מרכז הסליקה: יו"ר מר אריה איזנבך, מנכ"ל מר נסים מזרחי

השימוש בשירותי מרכז הסליקה פתוח בפני כל חברות הביטוח בישראל, לרבות אלה שאינן חברות באגוד חברות הביטוח.

לצורך מילוי מטרותיו, קיימת במרכז הסליקה תשתית טכנולוגית המאפשרת לו לבצע את פעילותו שהינה בעניינים הבאים:

  • ביצוע פסקי בוררות של מוסד הבוררות ב"תביעות פח" בביטוח רכב רכוש לרבות גביית האגרה להגשת התביעה לבוררות (מוסד הבוררות פועל עפ"י היתר מאת הממונה על ההגבלים העסקיים). 
  • מתן תשתית ממוחשבת לניהול התחשבנותבגין תביעות הנובעות מתאונות לפי ביטוח רכב חובה שמעורבים בהם רכב כבד ורכב קל ("קל-כבד"). ההתחשבנות מנוהלת ע"י רו"ח חיצוני (המתווה "קל כבד" פועל לפי היתר מאת הממונה על ההגבלים העסקיים).
  • מתן שירותי מיכון המאפשרים לחברות ביטוח לפנות בשאילתות למאגר המידע של משרד הרישוי (השאילתות לפי התוספת החמישית לפקודת התעבורה).
  • מתן תשתית ממוחשבת לקליטת מידע על תביעות בגין תאונות כלי רכב. המידע כולל כיסוי ביטוחי ותשלומי תביעות לרכב רכוש (סוג נזק, ירידת ערך ומצב תביעה). המידע מיועד לבעל הרכב הרוצה בכך וכמו כן לחברות הביטוח.
  • מתן שירותי קישור למערכות הממוחשבות של ההוצאה לפועל, ושל מערכת עיקולי עיריית תל-אביב יפו ומערכת עיקולי המוסד לביטוח לאומי. המערכת מאפשרת לחברות ביטוח לקבל באופן ממוחשב עיקולי צד שלישי וליתן באמצעות מרכז הסליקה תגובות על העיקולים למערכת ההוצאה לפועל.
  • שרותי תקשורת עם המשטרה בנושא רכב גנוב ורכב גנוב שנמצא.
  • סליקת חשבונות שאינם במחלוקת בין מבטחים.

כתובת: ת.ד. 889 תל-אביב מיקוד 6100801

טלפון: 03-5677338

דואר אלקטרוני: lishka_m@slika-ins.co.il