אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

מידע על היסטוריית תביעות בגין נזקי רכוש לכלי רכב מבוטחים

מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ הקים מאגר מידע של תביעות ששולמו על ידי חברות הביטוח בגין נזקי רכוש שנגרמו לכלי רכב בעקבות תאונות.

המידע במאגר:

המידע כולל את הכיסוי הביטוחי, שם החברה המבטחת ומידע לגבי תביעות: הסכומים ששולמו, סוג הנזק, ירידת ערך אם הייתה, ציון באם התביעה נסגרה או שהיא עדיין פתוחה.

בשלב זה המידע במאגר אינו שלם (הואיל וישנן חברות ביטוח שטרם העבירו מידע למאגר –פרוט נוסף ופרוט החברות הנ"ל בטופס הבקשה המצורף).

נוסח הערות (כולל סייגים) לתשובה לשאילתה (אותו יש לקרוא לפני הגשת בקשה למידע) מפורט בהמשך.

 

מי רשאי לקבל המידע:

כל בעל רכב רשאי לקבל מידע על רכבו וכן, חברות הביטוח רשאיות לקבל מידע על רכב

שבעליו רוצה לבטחו אצלן, או שהוגשה תביעה בגין נזק לרכב המסוים.

 

גובה אגרת השאילתה לקבלת מידע:

גובה האגרה הינו 10 ₪ לשאילתה.

 

הדרכים לקבלת המידע

1.   אנו פועלים בשיתוף עם משרד התחבורה להשתלב בעמדות המידע שלהם ברחבי הארץ, בהן ניתן יהיה בעזרת כרטיס האשראי של בעל הרכב, לזהות אותו, לשלם האגרה ולקבל את המידע בדף מודפס.

 בשלב הנוכחי אפשרות זאת אינה פעילה עדיין, עם הפעלתה נודיע על כך.

2.  הדרך הנוספת נועדה לבעל רכב שאין ברשותו כרטיס אשראי, וכן לתקופה שעד להפעלת המערכת באמצעות עמדות המידע של משרד התחבורה.

 

השלבים לבקשת השאילתה בדרך זו:

 

2.1.  יש להדפיס מתוך האתר את הטופס המתאים:

לבעל רכב שהינו אדם פרטי

לבעל רכב שהינו תאגיד

2.2. יש למלא הטופס, לחתום עליו ולשלוח אותו בצירוף תשלום האגרה ועותק מהמסמכים הנדרשים המפורטים בטופס הבקשה אל :

מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ

ת.ד. 889

תל אביב 6100801

2.3. התשובה בכתב תישלח לכתובת בעל הרכב הרשומה בתעודת הזהות או לכתובת התאגיד שנרשמה בטופס הבקשה, לפי העניין.

 נוסח הערות וסייגים בתשובה לשאילתה:

1.    המידע בתשובה לשאילתה, כולל מידע על הכיסוי הביטוחי לרכב ומידע על התביעות לרכב

יש להתייחס לשני פרטי המידע הנ"ל במשולב (להלן – "המידע").

2.    מודגש כי המידע מבוסס על הנתונים הקיימים במאגר, כפי שדווחו על ידי חברות הביטוח -
ואין מחזיק המאגר ומפעילו (להלן - "מרכז הסליקה") כולל חברות הביטוח המדווחות - אחראים לתוכן המידע ושלמותו.

3.    בנוסף, יתכן שהמידע אינו שלם ואף אינו כולל את כל המידע מהתקופה שלפני הפעלת 
המאגר (26.12.2013), בין היתר, בשל הסיבות:

3.1.  המאגר אינו כולל מידע מחברת ביטוח שטרם העבירה מידע למאגר – "שלמה חברה לביטוח בע"מ".

3.2.    לא בכל חיי הרכב הוא היה מבוטח.

3.3.   לפי הוראות הממונה על הגבלים עסקיים, חוסר יכולתו של מבטח, מבחינה מיחשובית או מכל סיבה אחרת, לספק נתונים ברמת הפירוט שהותרה בפטור על ידו (ומצויה במאגר) אינה מהווה הצדקה לסירוב לצרף אותו מבטח למאגר. לפיכך נקלטו על ידי המאגר גם נתונים שאינם שלמים.

4.   המידע איננו מבוסס על בדיקת הרכב ע"י חברת הביטוח, אלא על תשלום תביעות לגביו, ולפיכך המידע אינו מעיד על מצבו המכני, הבטיחותי והתפקודי של הרכב, לרבות התאונות שאירעו לו.

5.  כמו כן, המידע אינו מהווה תחליף לנתונים ולמידע הנמצאים בחברות הביטוח או לבירור מצבו המכני, הבטיחותי והתפקודי של הרכב.

6.   המידע אינו קובע את שוויו של הרכב ואינו מהווה שמאות שלו. 

7.  מודגש, כי המידע איננו מידע לגבי נזק, אלא לגבי תשלום תביעות שדווחו בלבד ולכן ייתכן שרכבים מסוימים אשר מדווחים כבעלי אפס תביעות/משוללי תביעות, ניזקו, אך לא שולמו תביעות מסיבות שונות, ביניהן: היעדר הגשת תביעה לחברת הביטוח, דחיית התביעה ע"י חברת הביטוח, מידע חסר מחברות הביטוח (ראה סעיף 3 לעיל) או כאשר הנזק אירע בשעה שהרכב לא היה מבוטח.

8.   מודגש כי היעדר מידע אודות הרכב אין פירושו שהרכב תקין או שלא אירעה לו תאונה.

 

לפניות:  pniot@tviot.slika-ins.co.il

טופס לבעל רכב פרטי  טופס לבעל רכב פרטי
טופס לבעל רכב שהוא תאגיד  טופס לבעל רכב שהוא תאגיד