אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: נדחתה תביעה בטענות לליקויים בניהול קרן פנסיה

השופטת אושרי פרוסט-פרנקל: התובע לא הוכיח את טענתו לחוסרים בהפקדות לקרן הפנסיה. אני מקבלת את טענת הנתבעת שעל התובע היה להעיד את הגורם המוסמך אצל מעבידו
 

 

 

 

 

 

תא (ת"א) 29750-03-14  מיכאל רחמים נ' יורם גליץ והפניקס חברה לביטוח בע"מ

 

בית המשפט: השלום בתל אביב - יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 18/8/2015

 

ע"י כב' השופטת:  אושרי פרוסט-פרנקל

 

עניינו של פסק הדין: האם הסכומים שהפקיד המבוטח הופקדו בפוליסת קרן פנסיה בהתאם להצעת הביטוח עליה הוא חתם? האם חברת הביטוח והסוכן מטעמה הקימו למבוטח פוליסות ביטוח ללא אישורו? האם העבירו חברת הביטוח והסוכן מכספי המבוטח לפוליסות ללא אישור המבוטח?, האם נגבו מהמבוטח דמי ניהול שלא כדין? האם נגבו מהמבוטח דמי ביטוח ביתר בגין אובדן כושר עבודה? האם חברת הביטוח והסוכן מטעמה זכאים לדמי ניהול?

 

רקע: המבוטח ביקש לפצותו בבגין:

סך 61,238 ₪ לו בגין הפרשות שנעלמו ולא הופקדו בקרן הפנסיה למרות שהוא הפריש סכומים אלה,   סך 25,551 ₪ שהופקדו ביתר לרכיב אובדן כושר עבודה ובנוסף,

סך 5,130 ₪ -סכום הפערים בין הסכומים בפוליסות שבוטלו לבין אלה שעודכנו בפוליסות הקיימות,  סך 42,039 ₪ בגין דמי ניהול, שלטענתו הנתבעים אינם זכאים להם, לאור העובדה שלא ניהלו את כספו כנדרש וכראוי ולמרות זאת גבו ממנו בשנים 2006 – 2012 דמי ניהול.

 

 

בית המשפט דחה את התביעה

 

מתוך פסק הדין:

 

"גם אם לטענת התובע, בגין הפוליסות שבוטלו נגבו דמי ניהול, הרי שאלה בוטלו עם ביטול הפוליסות והסכומים שהופקדו בפוליסות, הועברו לפוליסות הנכונות בערכם המקורי."

 

"הפוליסות עליהן חתם התובע בהצעת הביטוח נוהלו כדין. אריאל קרן צבי הסביר בעדותו, ששלוש הפוליסות (שלא נפתחו בטעות) נפתחו לבקשת התובע, על בסיס הצעתו. בשל שכרו של התובע שהיה מעבר לתקרות שהיו באותן פוליסות, נפתחו פוליסות חדשות. לטענת אריאל קרן צבי, היה זה בידיעת סוכן הביטוח, וממילא גם בידיעת התובע."

 

"דהיינו שהפוליסות נפתחו בטעות, וכפי שהסבירו עדי ההגנה, מכיוון ששכרו של התובע היה

מעבר לתקרות פוליסות ביטוח אותן ביקש בהצעתו. עם זאת, משהתבררה הטעות, הפוליסות

שנפתחו בטעות בוטלו מעיקרן, הכספים בערכם המקורי הועברו לפוליסות הנכונות, כולל דמי ניהול.

משכך, הנתבעת זכאית לדמי הניהול שגבתה בפוליסות הנכונות.

 

אני דוחה את טענת התובע שהנתבעים אינם זכאים לדמי ניהול."

 

 

 

"כפי שפורט לעיל, התובע לא הוכיח את טענתו לחוסרים בהפקדות לקרן הפנסיה. אני מקבלת את טענת הנתבעת שעל התובע היה להעיד את הגורם המוסמך אצל מעבידו, חב' סטולר דיאמונד, כדי שיעיד וימציא ראיה להעברת הסכומים להם טוען התובע מדי חודש בחודשו.

 

לא רק שהתובע לא העיד את מעבידו, הוא אף לא הציג חוו"ד מומחה לעניין הסכומים להם הוא טוען ש"נעלמו" או לחוסרים בסכומי ההפקדות, לאחר קיזוז דמי הניהול וההוצאות.

 

כבר נקבע: "מעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר - ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת כנגדו ". עא 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ מד(4) 595).

 

מכיוון שהתובע לא הוכיח טענתו לחוסרים, אני דוחה רכיב זה של התביעה."

 

 "מעדותו עולה, שאילו היה קורה אירוע ביטוחי, לא היה לתובע ביטוח בפוליסות אלה.

 

אלא שהפוליסות בוטלו מעיקרן וכספי הפרמיה הועברו בערכם המקורי לפוליסות הנכונות, כך שלא נגרם לתובע כל נזק כספי גם ברכיב זה. ויש לדחות גם רכיב זה של התביעה."

 

"טענת התובע להפרשות ביתר לרכיב אובדן כושר עבודה

 

הנתבעים טוענים כי לא יתכן שמחד יטען התובע להיעדר כיסוי ביטוחי ומאידך לכיסוי ביטוחי ביתר. לטענתם, התובע בוטח לאבדן כושר עבודה בהתאם לשכרו כ- 75% והפרמיה ששילם חולקה בהתאם להוראותיו בהצעת הביטוח.

 

טענת התובע לעניין רכיב זה נטענה בעלמא, ובוודאי שלא הוכיח שהנתבעים או מי מהם שלשלו לכיסם את הסכומים שהוא הפקיד. התובע לא הציג כל אסמכתא לטענתו ואריאל קרן צבי מטעם הנתבעת העיד, שהחלוקה הפנימית בין הפוליסות השונות בוצעה בהתאם להצעת הביטוח עליה חתם התובע. משכך אני דוחה רכיב זה של התביעה."