אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
















הלכת השנים האבודות – השתכרות והוצ. קבורה

פס"ד: פיצוי לעזבונה של נערה בת 18 בשל אבדן שכר עד גיל 67 30% מהשכר הממצע במשק והוצאות קבורה בסך 25,000 ש"ח

 

ת א  033670/05

קופילביץ גלינה וקופילביץ ולדימיר נגד הפניקס הישראלי

בית המשפט: השלום תל-אביב

פסק הדין ניתן: ביום 18/4/2007 על ידי כב' השופט אחיקם סטולר

עניינו של פסק הדין: באופן חישוב הפסד ההשתכרות בגין "השנים האבודות" של המנוחה קופילביץ' נטלי ז"ל, שנהרגה בתאונת דרכים בהיותה בת 18. וגובה הפיצוי שיש לשלם בגין הוצאות קבורה ומצבה.

השאלות שנבחנו ע"י בית המשפט:

1. חישוב ההשתכרות בשל השנים האבודות כאשר הנפגעת היתה בת 18 לפי הלכת "פינץ"- בהתאם להלכה שנקבעה בע"א 10990/05 (להלן: "הלכת פינץ"),- החישוב עבור אובדן יכולת ההשתכרות בשנים האבודות ייעשה לפי שיעור של 30% מהשכר הממוצע במשק, לתקופה של 46 שנים (מגיל 21 ועד לגיל 67). תוך היוון כפול כאשר מדובר במנוח חסר תלויים כשהחישוב נעשה לפני המועד בו היה אמור המנוח להגיע לגיל 21.

בית המשפט העליון בעניין פינץ קבע שלוש חזקות עובדתיות לעניין אבדן השכר בשנים האבודות של מנוח חסר תלויים:

א. שיעור שכרו של המנוח יהא כשיעור השכר הממוצע במשק.

ב. המנוח היה חוסך .30% משכרו.

ג. המנוח היה עובד החל מהגיעו לגיל 21 ועד הגיעו לגיל 67.

פסקי דין נוספים שאוזכרו לעניין חישוב  הפסד ההשתכרות: ע"א 10064/02 "מגדל" חברה לביטוח בע"מ נ' רים אבו חנא, תק-על 2005(3) 3932),  ת"א (ים) 4/97 עזבון המנוח אטינגר ואח'  נגד עיריית ירושלים ואח'.(להלן: "עניין אטינגר") , ת"א (ים)  1247/98 עזבון המנוחה יצחק חן ואח' נגד טביב בצלאל ואח', (ב"ש)  3334/04 לוי נגד שירביט ואח',

 

2. דוגמאות שיש בהן כדי להמחיש העקרונות שעל פיהם ניתן לסטות מהחזקות העובדתיות שהותוו בפס"ד פינץ.

א.   הראיות צריכות להיות ספיצפיות למנוח ולא ראיות סטטיסטיות כלליות.

ב.  לגבי מנוח חסר תלויים, שלא החל להכשיר עצמו באופן ממשי לרכישת מקצוע, אין להקיש לעניין כושר השתכרותו לעתיד מתוך כושרם להשתכר של בני משפחתו.

ג.  ניתן להניח שמנוח חסר תלויים שסיים הכשרתו לעסוק בעיסוק מסוייים יעסוק בעיסוק זה. במקרה דנן ניתן להשליך על כושר השתכרותו מתוך ההשתכרות של העוסקים באותו מקצוע.

 

3. סכום הפיצוי בגין המצבה

התובעים ביקשו להכיר בהוצאות שהוציאו בגין מצבה בסך של כ 50,000 ₪ . מהפסיקה דלהלן נראה שהטווח שבו הכירו בתי המשפט בהוצאות מצבה הוא טווח רחב מאד ונע בתחום שבין 3,000 ₪ לסך של 50,000 ₪.

בע"א 7644/02 עזבון המנוחה יעל עמר ואח' נגד חברת מקור הירדן ואח' הכיר כב' השופט ריבלין בהסכמת כב' השופטים ארבל וג'ובראן, בבית המשפט המחוזי בסך של 16,630 ₪   

בע"א  2543/04עזבון המנוח אליהו גולן ז"ל ואח' נגד סהר ואח', אשר נכתב על ידי כב' השופט דוד חשין בהסכמת של כב' השופטים לוי ונאור, אושר הסכום שפסק בית המשפט המחוזי בירושלים, בגין הוצאות מצבה וקבורה, בסך של 50,000 ₪.

 בת"א (ים) 5087/03 פלונית נגד סהר הכיר כב' השופט יוסף שפירא מבית המשפט המחוזי בירושלים, בהוצאות קבורה ולוויה בסך גלובלי של 15,000 ₪ מתוכם 9,000 ₪ בגין הקמת המצבה.

 בת"א (ים) 6456/04 פינץ נגד הראל קבע כב' השופט יוסף שפירא מבית המשפט המחוזי בירושלים, על דרך האומדנא, סך של 3,000 ₪ מתוך הסך של 7,500 שנתבעו. בראש הנזק של הוצאות קבורה ולוויה.

 בת"א (חי) 205/01 עזבון המנוח מאיר שמואל ואח' נגד מנורה ואח', כב' השופט עמית העמיד את הפיצויים בראש נזק זה דהיינו הוצאות הקמת מצבה, רכישת חלקת קבר והוצאות אבלות בסך גלובלי כולל של 20,000 ₪.

בת"א (ים)  1247/98 יצחק חן ואח' נגד טביב בצלאל ואח' הכירה כב' השופטת מזרחי מבית המשפט המחוזי בירושלים, בהוצאות קבורה בסך של 12,000 ₪.

בע"א (חי) 1744/05 עזבון גרשון להב ז"ל נגד חברת החשמל  אישרו כב' השופטים ברלינר עמית וסוקול מבית המשפט המחוזי בחיפה,  את פסק דינו של בית המשפט השלום שקבע בגין הוצאות קבורה ומצבה סך של 25,000 ₪.

בית המשפט פסק: 

א.  פיצוי בגין אבדן שכר בשנים האבודות על פי העקרונות שהותוו בפס"ד פינץ. דהיינו 30% מהשכר הממוצע במשק בשל 46 שנים

ב. הוצאות הקמת מצבה סך של 25,000 ₪ נכון ליום פסה"ד.