אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
היעדר סורגים שולל ביטוח פריצה

מבטח סביר לא היה מתקשר בביטוח, גם בפרמיה מוגדלת, לו ידע, כי חלון בבית צמוד קרקע אינו מסורג

ת א    037387/06

קטררו אשר  נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ

בית משפט: השלום בתל-אביב-יפו

פסק הדין ניתן: ביום 2/10/2007 על ידי כב' השופט קידר אליהו

עניינו של פסק הדין:
זכאות המבוטח שהוא אף המוטב לקבל תגמולי ביטוח לפי פוליסת הדירה למרות אי עמידה בתנאי המיגון שנקבעו בפוליסה המחייבים קיומם של סורגים על חלונות קומת הקרקע כאשר הפריצה לדירה נעשתה מחלון שלא היה מסורג וגניבת מכשיר טלוויזיה פלסמה שלא היה מעוגן לקיר.

נסיבות המקרה:
ברשימת הפוליסה צויין, כי ההגנות הנדרשות בדירה: דלת הכניסה- צילינדר, סורגים: רק בחלונות, התנאי היה מובלט דיו, המבוטח לא הכחיש את ידעת התנאי אלא ציין, כי הפורצים נכנסו מחדרו של השותף לדירה שלא היה מסורג וטען כי לא ידע על היעדר הסורגים. כמו כן העיד המבוטח,  כי קיבל את הפוליסה שם היה כתוב על תנאי המיגון לעניין זה.

הביטוח נערך לפי הערכת סוקר/מעריך שביקר בדירה וציין בדוח שערך, כי קיימים סורגים בכל החלונות. הסוקר העיד, כי הסוקרים בדרך כלל אינם בודקים את ההגנות בבואם להעריך את שווי תכולת הדירה והמבנה אלא מסתמכים על דברי המבוטח, ולמעשה הטופס עליו מסתמך המבוטח מולא לאור דבריו וללא בחינה בפועל . דברי הסוקר אומתו על ידי עדותו של סוכן הביטוח שמוסיף וטוען כי את ההגנות הנדרשות קובע המבטח הביטוח על סמך נתונים שהוא מקבל מדו"ח הסוקר אך משיקוליו שלו.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי

  1. כאשר המבוטח קיבל את  הפוליסה בה צוין תנאי לקיומם של סורגים בכל חלון, היה עליו  לבדוק בביתו שיש סורג בכל חלון.

  2. גם אם המבוטח לא שם לב עת הסוקר היה בביתו כי בחלון חדרו של השותף לא היו סורגים הרי ודאי שם לב לכך בשלב מסוים עובר למקרה הביטוחי, בין אם בטרם הונפקה הפוליסה לבין אחריה והיה עליו לשלוח הודעה למבטח הואיל ומדובר בעניין מהותי למבטח ביחס לתיאור הדירה המבוטחת ולנסיבות המקרה.

  3. מבטח סביר לא היה מתקשר עם המבוטח לו ידע, כי חלון בבית צמוד קרקע אינו מסורג ואף פתוח, גם תמורת פרמיה גבוהה יותר. הזיקה בין מקרה הביטוח לבין הפגמים שנגלו בדרישות המיגון הנה מלאה גם לעניין עצם קרות המקרה וגם לעניין היקפו.

  4. השארת חלון פתוח ולא מסורג ובניגוד לתנאי הפוליסה מהווה התנהגות שיש בה רשלנות של המבוטח ולמעשה נטילת סיכון במודע. במצב בו בית צמוד קרקע הושאר עם חלון לא מסורג (ופתוח!) אין זה ראוי  להטיל על המבטח את הסיכון בדבר.
  1. סגירת חלון והתקנת סורג כדרישת הפוליסה מהווה הגנה שעל מבוטח סביר לנקוט כשהוא רוכש פוליסת ביטוח בעיקר כאשר מדובר בבית פרטי וכאשר זוהי דרישת המיגון העיקרית בפוליסה.