אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אבנר- Motor Vehicle Accident Victims Association

תחום ביטוח רכב חובה – איגוד לביטוח נפגעי רכב. נועד להבטיח יציבות המבטחים וריכוז הטיפול בביטוח רכב חובה. תאגיד אבנר השתתף בעבר בביטוח משותף עם חברות הביטוח בביטוח רכב חובה. הביטוח המשותף נפסק ביום 1/1/2003.

מקור: מילון "על ביטוח"