אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
גד נוסבאום: עקרון ההמשכיות בביטוח

היתרונות הגלומים במערכת יחסים ארוכת טווח בין מבוטח למבטחיו: הכרת צרכי המבוטח, קשר אישי, תוצאות חיתומיות ידועות ועוד
 

יתרונות וחסרונות הגלומים בעקרון ההמשכיות (Continuity) בכל הנוגע ליחסי מבוטח/מבטח

מאת גד נוסבאום

 

הכותב משמש כראש אגף ביטוח משנה וחבר דירקטוריון בחברת הביטוח אליהו

 

קשה להתייחס לנושא בכללותו מבלי לערוך אבחנה בין ביטוחי פרט לבין ביטוחים עסקיים.

 

גד נוסבאום - צילום באדיבות פוליסהביטוחי פרט, המורכבים בעיקר מביטוח רכב וביטוח דירה, מאופיינים בתנאי כיסוי סטנדרטיים, קלים יחסית להבנה ומעוגנים בחוק. כתוצאה מכך מוכתבת העדפת המבוטח בעיקר ע"י שיקולים כספיים, קרי גובה הפרמיה, פריסת תשלום הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית במקרה נזק. ככלל, הביקוש לביטוחי פרט הינו גמיש למדי, כלומר תזוזה קטנה במחיר תגרום למבוטח להחליף מבטח כאשר לעקרון הנאמנות וההמשכיות השפעה שולית בלבד, אם בכלל, על שיקוליו.

 

לא כך הדבר בביטוח עסקי. אחד ממרכיבי הסיכון העיקריים בפעילותם של גופים כלכליים הינו גורם אי הוודאות. ניהול סיכונים וביטוח הינם שני פקטורים התורמים לצמצום אי הוודאות ע"י מניעת הפרעת פעילות שוטפת לאורך זמן, אם ע"י מניעת נזקים או ע"י פיצוי כספי המאפשר חזרה לפעילות בזמן הקצר ביותר, שכן Time is money. אמירה זו נכונה לגבי כל אדם ועסק, אך מקבלת משמעות רבה יותר ככל שמדובר בגופים כלכליים גדולים יותר בהם מורכבות הפעילות גדולה יותר וכתוצאה מכך ההתאוששות מנזק מסובכת יותר.

 

בנקודה זו באים לידי ביטוי היתרונות הגלומים במערכת יחסים ארוכת טווח בין מבוטח למבטחיו.

 

א.      ככל שהמבטח מכיר טוב יותר את האורגן הכלכלי אותו הוא מבטח, תהליך התגובה לצרכי המבוטח הינו יעיל וענייני יותר. ברור שהחלפת מבטח בכל שנה לא תאפשר יצירת היכרות שכזו ובהכרח תפגע באינטרס העסקי של המבוטח.    

 

ב.      הקשר האישי, בהנחה שנוצר במשך הזמן, בין נציגי המבוטח והמבטח מאפשר לפשט וליעל את היענות המבטח לצרכי המבוטח ע"י הסרת חסמים ביורוקרטיים.

 

ג.       תוצאות חיתומיות טובות לאורך זמן מאפשרות למבטח להנמיך את רמת אי הוודאות שלו ולהתאים את רמת הפרמיות בהתאם.

 

ד.       יציאה למכרז ביטוח לעיתים תכופות כרוכה בהשקעה של זמן וכסף שלעיתים יוצא שכרו בהפסדו.

 

עם ולמרות כל האמור לעיל, חשוב ביותר כי אחת למספר שנים תערך ביקורת ובקרה ע"י מומחה חיצוני שיחווה דעתו הן לגבי עמידת והיענות המבטח לצרכי המבוטח, והן באשר לעלויות ותנאי הכיסוי עפ"י התנאים המשתנים הסביבה העיסקית של המבוטח.

 

 

כתבה נוספת מאת גד נוסבאום:

המעבר למאה ה 21 - היבטים ביטוחיים