אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
המבטחים החברים בהתאחדות חברות לביטוח חיים