אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

תוקף הכיסוי הביטוחי למחלות קשות
מאחר ולמבוטח היה מצב רפואי לא פשוט ערב מילוי הצהרת הבריאות, היה עליו לקבל סיוע מרופא

אחריותו של קיבוץ לפציעת חבר
הקיבוץ לא הוכיח כי לא ניתן היה לספק בהשקעה סבירה כפפות המונעות דקירה בטיפול בדגים

דחיית תביעה בשל הכשה ע"י צלופח
השופט קבע, כי הימצאותם בים של יצורים מימיים אינה מפתיעה ואינה בבחינת "סיכון בלתי סביר"

תשלום תביעה כאשר החשבוניות אינן תקינות
בית המשפט קבע, כי חברת הביטוח לא עמדה ברף ההוכחה הנדרש על מנת להוכיח כוונת מרמה בתביעה

פס"ד: אחריות המבטח למעיכה של צינור ביוב
לפי השכלתו (בוגר המכללה לביטוח) וניסיונו, השמאי אינו מוסמך לקבוע הסיבה לתקלה או כשל

זכות תחלוף של מבטח נגד מס רכוש
הערעור בבית המשפט המחוזי נתקבל לאחר שנמצא, כי במקרה הנדון הפוליסה כיסתה נזקי מלחמה

ביקש הצעת מחיר או ביקש לחדש?
המבוטח חויב לשלם פרמיה הואיל ולא הציג פוליסת צד ג' אשר, לטענת אביו נערכה בחברה אחרת

שיחות מהנייד כהוכחה לרשלנות המבוטחת
נמצא כי אחוזי הרשלנות של המבוטחת היו 25% כאשר הותירה את הרכב ללא השגחה

פירושו של הסכם בין סוכני ביטוח
תביעתו של הסוכן אשורי נתקבלה הואיל ולא חויב בהסכם לשאת בהוצאות המשרד של הנתבע לאחר הפירוק

אחריותו של סוכן ביטוח לגניבת רכב ממוסך
הסוכן היה אמור לבדוק עם המבטח ולהודיע למבוטח אפשרות לביטוח גניבת רכבים שחונים בשעות היום

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[61-68]