אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

האם הביטוח בוטל או לא בוטל? זאת השאלה
על המבטחת היה לשמור את אישורי המסירה ולנהל מעקב מסודר להוכחת טענתה במידת הצורך

ההוכחה הנדרשת בביטוח אובדן תכשיטים
הטענה של המבטחת לאי גילוי הפריצה הקודמת נדחתה בשל אי צירופה של הצעת הביטוח לראיות

המעביד אינו אחראי לפציעת השף
המעביד אינו אחראי לפציעת השף בתחרות משיכת החבל הואיל ומדובר בסיכון סביר והשתתפות מרצון.

גניבת תפאורות וציוד מהמחסן של בית צבי
השופט קיבל את הטענה לתשלום על בסיס ערך שיפוי ולא לפי ערך כינון למרות שלא נכללה במכתב הדחיה

ביטוח כפל: מעבידים, צד ג' ואחריות מקצועית
ביה"ש מצא ביטוח כפל בין הפוליסות השונות לביטוחי אחריות לפי היחס של גבולות האחריות שבפוליסות

חובת הגילוי בביטוח נוסעים לחו"ל
בית המשפט, קיבל את התביעה הואיל והמבטחת לא הבליטה את הסייג לחבותה כנדרש על פי חוק

סוכן הביטוח חויב לפצות בגין גניבת אופניים
הסוכן חויב בתשלום חלקי בשל היעדר הסבר לגבי שמירת האופניים ובהתחשבות ברשלנותו של המבוטח

הביטוח אינו מכסה הוצאות תיקון צנרת השכן
עפ"י הוראות הפיקוח, מבוטח אינו זכאי להחזר הוצאות שהוציא לתיקון נזקי צנרת של צדדים שלישיים

המבוטח ישלם לסוכן בעבור טיפול בהלוואה
ביה"מ קבע, שיהיה זה נכון וצודק לחייב את המבוטח הנתבע, לשלם לסוכן הביטוח בעבור הטיפול בהלוואה

נזקי סופה: חובת הגילוי, פערי מידע ושיפוי
המבטח והסוכן חויבו בתשלום בגין נזקי סופה לרכוש תחת כפת השמיים בשל היעדר הסבר למבוטח

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[61-68]