אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

המבוטח חויב בהוצאות בסכום קרוב לתגמולים
ביה"מ דחה טענות המבטחת (למעט לגבי שיעור הנזק) וחייב המבוטח בהוצאות בסכום קרוב לתגמולים

הכיסוי לפי הפוליסה לביטוח סחורה בהעברה
הסיכון שבהחניית הרכב והסחורה למשך לילה, אינו דומה לסיכון של חניה לצורך התרעננות, אכילה וכד' אגב הובלה

תקופת ההתיישנות בביטוח תאונות אישיות
יש למנות את תקופת ההתיישנות של תביעת ביטוח שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח ולא מיום הפטירה

בין ביטוח אחריות מקצועית לביטוח צד ג'
פוליסת צד ג' אינה מיועדת, לבטח חבות מקצועית של המבוטח, אלא מיועדת למקרים של "אחריות אחרת"

כאבי גב אינם מזכים בפיצוי בשל ביטול נסיעה
סעיף ביטול נסיעה לפי הפוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל אינו מכסה באופן גורף ביטול בשל כאבי גב בלתי נסבלים

הזכות לפי ביטוח כפל גוברת על זכות התחלוף
זכות ההשתתפות מכח ביטוח כפל גוברת על זכות התחלוף ללא קשר לשאלת האחריות ו/או הרשלנות

פעילותו של הבנק קרובה לפעילותו של סוכן ביטוח
פעילות הבנק כמשווק פוליסות לביטוח חיים היא פעילות קרובה לזו של סוכן ביטוח, ועליו להתחשב בענייני הלווה

האחריות לפציעתו של "אנדרוגנוס עבודה"
מי אחראי לתאונה של פועל במפעל שקיות פלסטיק שהועסק כקבלן משנה ונפגע כאשר עבד עם מכונה בשליטתו?

המבוטחת חויבה לשלם את הפרמיה למבטחת
החברה המבוטחת חויבה לשלם לחברת הביטוח את הפרמיה בעבור הגדלת המלאי למרות הכחשת הבקשה

תביעת תחלוף נגד עיריית אשקלון בשל הצפה
השופט קבע, כי ההצפה נגרמה בשל היערכות לא מתאימה, אי מניעת לכלוך על הקולטנים ואי ניקוי הקולטנים

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[61-68]