אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

הוכחת אובדן כושר עבודה לפי הפוליסה
המבוטח קיבל שכר בתקופה הנדונה ונצפה ע"י החוקרים כשהוא עובד בקיוסק ומשרת לקוחות במשך יותר משש וחצי שעות

ההבדל שבין סוג העסק למען העסק
בנסיבות המקרה אין חשיבות לשוני הקיים בסיכון ... באותה מידה יכלה הנתבעת 1 להעסיק ספר במספרה בחנות ליד המוסך

התיישנות תביעה בביטוח נוסעים לחו"ל
תכלית דיני ההתיישנות היא, לאזן בין האינטרס של התובע לזה של הנתבע שלא להישאר חשוף לתביעה ללא הגבלה בזמן

כיסוי זיקתם של קבלני משנה וביטוח כפל
נמצא, כי הפוליסה שהוצאה לקבלן המשנה כללה כיסוי גם לאחריותו של היזם ולאחריותם של קבלני המשנה מטעמו

אובדן כושר מניתוח אינו אובדן כושר ממחלה
היורשת של המבוטח אינה זכאית לפיצוי בגין אובדן כושר שנגרם בשל מחלה ולא בשל הניתוח אותו עבר המבוטח

התיישנות תביעת נכות בשל מיקרוטראומה
ההלכה לעניין מועד קרות מקרה הביטוח נכונה במקרה של ביטוח תאונה ובמקרה של ביטוח מחלה, לרבות מיקרוטראומה

החרגות כחוסר תום לב בחוזה הביטוח
אין מקום להפקיר את המבוטח לתוצאותיהן של החרגות ביטוחיות שאין להן צידוק ביטוחי שיש בהן חוסר תום-לב בחוזה הביטוח

הקף הכיסוי לפי ביטוח עבודות קבלניות
הערעור נדחה כי לא הוכח קיומו של "נזק או אובדן פיזי" ובשל חריג לעניין תיקונים או החלפה בגין חומרים או עבודה לקויים

הכנסה הונית להבדיל מהכנסה פירותית
המפתח לקביעת הסכום לתשלום דמי הביטוח הלאומי היא שומת מס הכנסה. במקרה הנדון, רשויות מ"ה לא הכירו בהכנסות כ"הוניות"

הוצאות מימון ואובדן רווחים בשל שריפה
בהי"מ קיבל את התביעה בשל נזקי רכוש ודחה את התביעות לתשלום הוצאות מימון, אובדן רווחים ופיצויים עונשיים

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[61-68]