אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

אחריותו המקצועית של סוכן ביטוח ימי
הערעור נדחה בשל ניתוק הקשר הסיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק עקב הפרת המבוטח של תקנה 13 לתקנות הנמלים

חובת הגילוי ופיצוי יחסי בביטוח חיים
בית המשפט חייב את חברת הביטוח לפצות את המוטבים רק במחצית מסכום הביטוח בשל אי גילוי קיומה של מחלת הכבד

ביטוח כפל בביטוח אחריות חוקית
המועצה ונתיבי הגליל חבות כלפי הנפגע בתור מעוולים במשותף. חלקה של נתיבי הגליל גדול יותר, בהיותה מבצע העבודה

משמעות חריג העסקת נוער בביטוח מעבידים
בית המשפט העדיף את הפרשנות המסייגת את תחולת הסעיף אך ורק לנזק שנגרם בשל הפרת הוראות בחיקוקי הנוער

מי אחראי בשל פציעת נער בפעלתון בקניון
נקבע, כי הקניון אינו אחראי לאור הדרישה המפורשת לעריכת ביטוח צד ג' מצד מפעילי הפעלתון כתנאי מהותי בהסכם

הוצאות משפט לטובת המבוטח ישולמו למבטח
התביעה נגד עורך הדין המייצג מטעם חברת הביטוח נדחתה ונקבע, כי לפי ההסכם עם המבוטח, ההוצאות מגיעות למבטח

ניסוחו ומשמעותו של תנאי מוקדם לביטוח
פוליסת הביטוח אינה מתפוגגת, רק משום שהמבוטח לא חש בטוב, לקח כדור שינה, נרדם ולא שמע את הטלפון מצלצל

נדחתה תביעתו של בעל חנות שטיחים
כשהתברר למבוטח, כי הכסף אינו מבוטח - הוא ביקש לתקן את דו"ח הפרטים והוסיף לדו"ח את 30 השטיחים הקאווקזיים

משמעות חריג מלחמה בביטוח תאונות
התביעה נדחתה, כי אירוע החטיפה ע"י רעולי פנים חמושים בעזה נעשה בידי גורמים העויינים את מדינת ישראל

ביטוח שליש מהעובדים שווה שליש פיצוי
תגמולי הביטוח צריכים להיות מופחתים מתוך השוואה לדמי הביטוח, שהיו משולמים, לו הכל נעשה כדרוש

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[61-68]