אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

ערעור המבטחת התקבל בשל ריבוי גרסאות
המבוטח בפוליסה הוא בכובעו כבעל הדירה המבוטחת, על הסיכונים הנובעים מכך, ולא כבעל עסק קבלנות לעבודות חשמל

כיסוי נזקי מים שמקורם במרזב חיצוני
יהא זה ראוי וצודק לפרש את הנסיבות, לפנים משורת הדין, לטובת המבוטח, ועל כן אני קובעת כי מדובר ברכוש פרטי

אחריות המעביד בגין נפילה מסולם
בנסיבות המייחדות האירועים הנדונים, משלבות העוולות זו בזו, החובות בחקיקה מהוות בסיס לחובת הזהירות המושגית

אחריותו המקצועית של מנהל תיק השקעות
אם מנהל התיקים לא הפר הוראות ההסכם עם הלקוח ולא התרשל, וב"ז נגרם ללקוח נזק, בד"כ ללקוח אין עילת תביעה

פרמיה ששולמה עבור מבוטחים ע"י סוכן
התובעים לא הוכיחו כי הנתבעת התחייבה להחזיר את החוב נשוא התביעה שאינו נובע מתשלום בגין ביטוחי חיים

אחריות הנהלת המרכול לפציעה של לקוח
השאלה אותה יש לבחון, היא, האם נקטה הנתבעת אמצעי זהירות סבירים ומספקים בנסיבות העניין. קיומו של המפגע

אחריותו של מעביד לתאונות עבודה
אחריות המעביד לעובדיו איננה מוחלטת ואין הוא צריך או יכול להגן על העובד בכל צעד ושעל. על העובד לגלות תשומת לב

אחריותו מעביד לנזקי גוף של עובד
המפקח הישיר על התובע מטעם העמותה היה חברו, סבל כמוהו אך בכיר ממנו. חגורות שניתנו או לא ניתנו היו באחריות העמותה

פיצוי בגין נזילת מים מדירת השכן
התובעים הפרו את הוראות סעיף 22 וסעיף 24 לחוק חוזה הביטוח ולא אפשרו לצד ג' לברר את העובדות לאשורן וע"י כך להקטין חבותו

התמוטטות מבנה אינה שקיעת קרקע
נקבע, כי אין לאמץ "באופן עיוור" את כלל הפרשנות כנגד המנסח, במנותק ממכלול התניות בפוליסה, ומהתכלית שביסודה

[1-10]...[41-50]   51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   [61-68]