אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

העליון סירב לסלק תביעת שיבוב על הסף
כלל הוא כי בי"המ לא יסלק על הסף תביעה בגין העדר עילה אלא במקרים נדירים בהן התביעה על פניה אינה מגלה ולו צל של עילה

החלת הלכת סלוצקי ע"י בית המשפט העליון
לפטור מתשלום היה על המבטח להוכיח כי מבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה ביטוח לו ידע כי מערכת האזעקה לא תופעל

חובת ההנמקה בטענה לבטלות הפוליסה
אם מבטחת מעלה, בתום-לב, טענת סף מסוג בטלות הביטוח אין לדרוש ממנה במכתב הדחייה להעמיק חקר בטענות חלופיות

מסירת מסמכי חקירה של המבטח למבוטח
שתי הערכאות שדנו במקרה, קיבלו את המסמכים הרלוונטיים לעיונן, והכריעו, לאחר עיון, כי אין מניעה מלמסרם למשיבה

חדירת מים מהתקרה ומרזב כצנרת
הביטוי "הצפה" (עליה על גדותיו של כלי קיבול כלשהו או מים המציפים חלל) אינו מתאים לתיאור תופעה היכולה להתרחש במרזבים

גמישות הכרחית במכרז ביטוח של עירייה
העותרות, סוכנות גבעון, וחברת איילון לא ביקשו סעד להכריז עליהן כזוכות, אלא לפסול את זכיית כלל ולפתוח את המכרז להליך חדש

העליון העיקולים גוברים על המחאת זכות
בדין קבעו בתי המשפט הקודמים שגוברים העיקולים שהטילו נושי המבקש, על המחאת הזכות שנתן המבקש לעורך דינו לאחר פס"ד

חברת החשמל נמצאה אחראית לשריפה
גם אם השערותיו של המומחה לכשל, אינן אפשריות, עדיין על חב' החשמל להוכיח שהוא לא נגרם בגין מעשיה או מחדליה

תביעת תחלוף של מבטח בגין אירוע פריצה
המומחים מטעם התובעת לא בדקו את מיקומו של הגלאי בחדר הכספות, כך שהעובדה שהגלאי לא פעל אינה יכולה ללמד מאומה

אחריותו החוקית של יצרן מכשיר אדים
לו היו מצורפות למכשיר הוראות שימוש בדבר הסיכון לשבירתו או להתפרקותו בנפילה מגובה מסוים התאונה הייתה נמנעת

[1-10]...[41-50]   51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   [61-68]