אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

דינה של הודעת מסרון בהסכם שמירה
אין הבדל מהותי בין משלוח מסרון לשיחת טלפון. משהוכח עצם משלוח המסרון, עובר הנטל לתובעת להוכיח שלא התקבל

ערעור עו"ד על הרשעה בנטילת תגמולים לכיסו
בהעדר ערעור מצד הלשכה, לא אתערב בענישה, אף על פי שראוי יהיה להטיל על המערער עונש השעיה לצמיתות, או קרוב לכך

חלוקת האחריות בין מבטח וסוכן ומבוטח
את הדרישה לפיצוי, בגין הפרת חוזה הביטוח, דחה ביה"מ קמא, שלקביעתו, לא היה חוזה ביטוח ואף לא הוכחו נזקים

חובת הזהירות של עו"ד כלפי לקוחותיו
מתווה העסקה שגובש לא הגן כנדרש על ענייני הלקוחות עו"ד לא קיבל מידע הנוגע לעסקה והמשפיע על כדאיותה ותמחורה

תביעת תחלוף כנגד קבלן בגין נזקי הצפה
אין לאפשר למזיק לפשפש בנבכי ההסדר בין המבטח למבוטח, וזאת כדי שהמבטח לא יחששו מלהגיע להסדר עם מבוטחים

אחריות בגין נפילה בשטח מתנ"ס
לפי הפסיקה, על האדם מוטלת חובת זהירות כלפי עצמו, שרמתה פחותה מחובתו כלפי הזולת והפרתה גוררת הפחתת הפיצוי

הסדר נושים וביטוח אחריות נושאי משרה
ההודעה למבטח על נסיבות העלולות להוביל לתביעה, לא ממלאת התנאים המהותיים ליצירת זכות לכיסוי תביעות עתידיות

אחריות כיבוי והצלה לפציעת עובד מד"א
מחומר הראיות עולה כי התובעים לא עמדו בנטל להוכיח כי המנוח נפגע בנסיבות אשר מטילות אחריות על אגוד כיבוי והצלה

מה הפיצוי המגיע בגין נזק לכבודה?
בדוח החוקר מטעם חברת הביטוח לא היה אזכור לעובדה כי המבוטח אינו יודע את השפה העברית, והדוח נערך ע"י החוקר

הסכם לתשלום עמלות לסוכנות ביטוח
התובעת זכאית לקבל מהנתבעת עמלות בהתאם להסכם 2006 והכל כל זמן שמבוטחים-גמלאים משלמים לה דמי ביטוח

[1-10]...[51-60]   61 62 63 64 65 66 67 68