אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

קבלת ערעור בשל אי הוכחת נסיבות הארוע
אין מנוס מלהתערב בממצאיו העובדתיים של בית המשפט קמא, הן משום שחומר הראיות איננו תומך במסקנה אליה הגיע, והן משום שאיננו נותן כל משקל לראיה בעלת משקל מכריע

העירייה אינה אחראית בגין "הולדה בעוולה"
בזמן הרלבנטי להריון לא היה קיים המידע הרפואי הזמין והאמצעים הרפואיים הדרושים, כדי לאבחן את מומיה של התובעת במהלך ההריון

הודעה למבוטח בביטוח אחריות מקצועית
כידוע, מבטחת אינה רשאית להעלות במענה לתביעה טענות אחרות מאילו שהועלו על ידה בתשובה למכתב הדרישה.

זכות התחלוף מוגבלת לאחריות המזיק כלפי המבוטח
המזיק אינו אמור לשלם במחיר כינון, אלא להחזיר את המצב לקדמותו ואם ניזוק ציוד ישן, עליו להשיב את ערכו של הציוד הישן

מתי, אם בכלל, מתקיים ביטוח כפל בין ביטוחי המזיק והניזוק?
בהתנגשות שבין זכות ההשתתפות בין מבטחים שביטחו מבוטחים שונים בביטוח כפל, לבין זכות התחלוף, עמדת שופטי העליון היא, כי ידה של זכות התחלוף על העליונה

חובת הגילוי של מבטחת כלפי מבוטח בעניין ההתיישנות
השופט, עידו רזין, קבע, כי יישום ההלכה במקרה הנדון מוביל למסקנה, שלא היתה חובה על המבטחת (הנתבעת) לציין את מועד תום ההתיישנות.

על הנפגע להוכיח קיומו של מפגע שגרם לנזק
על חשיבות רישום רפואי בסמוך לאחר אירוע תאונתי כבר נפסק לא אחת, כי הגרסה הראשונית מהווה תגובה ספונטנית מידית לאירוע מרגש או מסעיר

חובת הגילוי, הסכמת המבוטחת ואחריות הסוכן
השופט מריו קליין קבע, כי הנתבעת לא חתמה לאלתר על השינוי וניסתה להשיג על עמדתה של הנתבעת באמצעות מכתב תגובה

פיצוי בתביעת נזיקין בשל נזק לנכס לפי שווי שוק או כינון?
ככלל, כינון אינה דרך המלך לפיצוי בנזיקין, שם חל הכלל לפיו הפיצוי מיועד להשיב את המצב לקדמותו. השבה כזו נעשית בדרך של תשלום בפועל עבור ערך הנכס שאבד בשל מעשה העוולה

העירייה אינה אחראית לתקינות מערכת החשמל בבניין
לא הובאה כל ראיה, המשיב אף לא טען כך, שהעירייה ידעה או היתה אמורה לדעת כי התרחשה תקלה כלשהי בהתקנת הארקה של פנסי התאורה על הגדר הפרטית

[1-10]...[51-60]   61 62 63 64 65 66 67 68