אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

מביטוח בריאות וסיעוד קבוצתי לביטוח פרט
תוקף הפוליסה הוארך ע"י המבטחת בשל טעות, שאינה כוללת הסכמה להארכת תוקף הפוליסה, מעתה ועד עולם, בתנאים המסובסדים – תנאים שאינם נהוגים אצל המבטחת

אחריות עירייה בנזיקין בשל נפילת דגל
גם אם התרנים לא הוצבו במקום על ידי הנתבעת, אין הדבר פוטר אותה מאחריות, אלא אולי ההיפך, שכן כאמור, מדובר בתרנים גדולים יחסית, שלמצער, היה על הנתבעת להבחין בהם

אחריותו של מפקח בניה להצפת האתר
על המפקח היה להתריע בפני המתכנן ו/או היזם לגבי נזקים צפויים שעלולים להגרם כתוצאה מגשמים. החסימות שהוקמו ע"י הקבלן, צריכות היו להבחן על ידי המפקח

חוקיות ביטול של שתי פוליסות ביטוח
מועד תחילת מניין הימים, לפי עמדת ביה"מ, המבוססת על הספרות ועל הפסיקה, היא כי יש למנות אותם ממועד מסירת ההודעה ולא ממועד המשלוח ע"י המבטחת

ביטוח בריאות אינו מכסה הסרת עודפי עור
גם אם היתה מתקבלת טענת התובע כי האימון הגופני ולא ניתוח השרוול הוא שגרם לירידה במשקל, הרי שמהמסמכים שצירף, עולה כי הצורך בניתוח אינו רפואי, כי אם אסתטי בלבד

המחוזי דחה תביעת סוכן לעיכוב חילוט שיעבוד להלוואות
נפסק לא אחת כי מחלוקת בשאלת גובה החוב אינה מקימה עילה לעיכוב מימוש המשכנתא, וזאת לאור הפגיעה בערך הבטוחה כתוצאה מהעיכוב

המחוזי דחה ערעור על דחיית תביעה בשל אובדן כושר עבודה
השלום קבע כי המבוטח ידע היטב את השפה, נהג לעיין במסמכים עליהם חתם, הסוכן שאל אותו במפורש אודות כ"א מסעיפי הצהרת הבריאות, ואת תשובותיו רשם בהצהרה

תביעת תחלוף בגין נזקי הצפה לספא
אירוע הנזק הוכח על ידי התובעת, יש בכוחם של מים לגרום נזק, הנתבע הנו בעליו של בית העסק ובעל השליטה בו וזהו המקום ממנו הגיעו המים למשרד

כיסוי לשכר דירה לפי פוליסה לביטוח דירה
השופטת קיבלה את עמדת המבטחת, כי הפיצוי מוגבל לתקופת ביצוע עבודות השיקום, ואינו חל על פרק הזמן שבו מתנהלים מגעים עם המבטחת לאישור אותן עבודות

האם התאבדות המבוטחת מכוסה לפי נספח תאונה לפוליסת ביטוח חיים?
הביטוח המורחב שהוכתר על ידי הנתבעת כ"ביטוח נוסף למקרה מוות עקב תאונה" הינו ביטוח חיים במהותו, ומשכך יש להחיל עליו את הוראת סעיף 50 לחוק חוזה הביטוח

[1-10]...[51-60]   61 62 63 64 65 66 67 68