אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: ביטוח הוצאות רפואיות ההבדל בין השתלה לבין ניתוח
השופט מזרחי: הסעיף רומז כי השתלה כמוה כניתוח ואילו ניתוח ככזה יכול ולא יכלול בתוכו השתלה. מכאן גם ברורה כוונת הסעיף שלא צין בסופו "ולהיפך"...

פסיקה: שיעור הפיצוי בגין נכות בברך לפי ביטוח תאונות אישיות
השופטת בוסני: לא מצאתי שהנתבעת נהגה בחוסר תום לב ולא מצאתי הצדקה לעשיית שימוש בסנקציית "הריבית המיוחדת" לגבי הנתבעת בנסיבות העניין

פסיקה: מהו מקרה ביטוח לפי פוליסת בריאות?
למדנו מהיועץ כי החלטותיו לגבי ציבור המבוטחים, והתובע בכללם, התבססו על פרשנות שגויה של הגדרת "מקרה ביטוח" והפעלת מבחן תפקודי והשתכרותי במקום מבחן רפואי בלבד

פסיקה: המחוזי זיכה את מיכאל צולר ומנהלי ה.ע.ל. מכל האישומים נגדם
השופט הבכיר פרגו: לא היה מקום להגיש תובענה אישית כלפי מי מנושאי המשרה. החלטותיהם והדברים אשר נעשו על ידם במסגרת מילוי תפקידם ולמען עמיתי הקרן, כשלנגד עיניהם עומדת טובתם של עמיתי הקרן

פסיקה: אגן יצרני כימיקלים אינה אחראית למחלת הסרטן של עובדת
התובעים לא הוכיחו כי הנתבעת יצרה סיכון חוזר ומשותף לקבוצת ניזוקים, וכי קיימת הטיה שיטתית, לא הראו נתונים סטטיסטים לגבי אותה קבוצה הנטענת בהשוואה לכלל האוכלוסייה

התיישנות בשל תביעה לכיסוי נזקי רטובות בדירה
איזון ראוי בין אינטרסים אלה מתבטא בדין, לפיו אין תקופת ההתיישנות מתחילה לרוץ כל עוד לא נתגלה הנזק, אך משנתגלה הנזק, שוב אין להמתין לגיבושו השלם במלוא היקפו

שחקן הכדורגל יפוצה כאילו נערך בעבורו ביטוח כחוק
השופטת שושנה שטמר – אב"ד המחוזי חיפה: אציע לקבל את הערעור בכל הנוגע לאי מיצוי הדיון בטענות שכרוכות בהפרת חוק הספורט בהיבט של אי קיום ביטוח כמתחייב

פסיקה: משמעות השבת המצב לקדמותו בשל נזק לגג
הרשמת הבכירה, סיגל אלבו: הואיל ומטרת הכיסוי הביטוחי הוא שיפוי בגין הנזק שנגרם ולא שיפור המצב הקיים, הרי שיש לקבל את ההערכה, כפי שנקבעה בחוות דעתו של השמאי מטעם המבטחת

פסיקה: ביטוח הדירה אינו מכסה ביטול זמן בעקבות פריצה
השופטת אפרת אור- אליאס: התובעים אינם יכולים לטעון מחד להעדר הערכה ומאידך לטעון לחלותו של סעיף 10 לפרק 2 לפוליסה, הדן בערך מוסכם על בסיס הערכה

פסיקה: ביטוח הדירה אינו מכסה חדירה של מי גשם מהתקרה
הפוליסה שרכשה התובעת אכן כוללת נזקי סערה (אלו יכולים להיות למשל, נזקי רוח, התנפצות זגוגיות וכד'), אולם הפוליסה מחריגה, באופן מפורש, חדירת מי גשמים מן הקירות והתקרה

[1-10]...[51-60]   61 62 63 64 65 66 67 68