אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

שכ"ט המרבי של עו"ד בביטוח חובה
שיעור שכ"ט המירבי בעבור טיפול בהליכים משפטיים לפי חוק הפלת"ד הוא 13% מהסכום הסופי שנפסק לטובת הניזוק

זכות המל"ל בהסדר המבוטחת והמבטח
במקרה הנדון הפרה הנפגעת את ההתחייבות שנטלה על עצמה בהסכם הפשרה שכרתה עם המבטחת, ופנתה בתביעה למל"ל

העליון: מחלת הסוכרת והפיצוי לפי פלת"ד
הריחוק בזמן, והעובדה שעצם התפרצות מחלת הסוכרת איננה קשורה כלל לתאונת הדרכים – מלמדות שאין קשר סיבתי

חישוב תוחלת החיים לפי חוק הפלת"ד
בנסיבות העניין אין כדי להעניק לנפגע "רשת בטחון" גם לשנים שלאחר תוחלת חייו הצפויה, מבלי להעניק הגנה דומה למבטחים

גרסאות סותרות הביאו לדחיית התביעה
העולה מן המקובץ הוא כי התובע מסר במספר הזדמנויות גרסאות עובדתיות השונות בפרטים מהותיים באשר לנסיבות התאונה

זהות הנוהג ברכב בעת אירוע התאונה
המבוטח הסביר שינו הגרסא בכל מיני שמועות לפיהן הוא נהג ברכב וזרק את אשתו בכוונה לבריכה ע"מ לרצוח אותה

השתכרות עתידית של מלך השערים של הנוער
ההידרדרות בקריירה הספורטיבית החלה מיד לאחר התאונה, כך שאין לקשור בין הפציעה המאוחרת ברגל לבין גדיעת הקריירה

העליון הפחית פיצוי בשל הפסד שכר
מדובר בטעות גלויה על פני פסק, קשה להלום כי בית המשפט התכוון לפסוק למערער תקופת אי כושר מלאה לאורך 13 שנים

זכות חזרה בביטוח חובה בשל רכב שאינו רכב
העגורן אינו "רכב מנועי", אין מדובר ב"תאונת דרכים" לפי הפלת"ד. לפי הלכת חמאדה: תעודת החובה היא חוזה הביטוח

העליון: הנהג בגילופין נפגע מחוץ לרכב
לבטח ניתן להניח כי מדובר במסמך אותנטי לשיטת המבקש, וכי הוא אכן מסר לד"ר אודסקי את מה שנרשם במסמך

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[31]