אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

כניסה לרכב בעת טעינה ופריקה היא ת.ד.
אין צורך לבחון אם הכניסה לרכב היא "חלק אינטגרלי" מפעולת הפריקה והטעינה. הכניסה לרכב, היא שימוש ברכב

מכונת קידוח על משאית אינה שינוי ייעוד
כך נפסק על ידי העליון והמחוקק לא ראה לנכון לשנות את ניסוח החזקה המרבה בנדון וההלכה השתרשה במהלך השנים

התיישנות תביעה נגד הנהג ונגד המבטח
משהתביעה כלפי נהג הרכב ו/או המבוטח התיישנה, - ואין לתקנה, כי אז דין הבקשה להתקבל ודין התביעה להידחות על הסף

שחרור בורג במלגזה אינו תאונת דרכים
על מנת שתהא תכולה לחזקת ניצול הכוח המיכני צריך להתקיים קשר סיבתי עובדתי בין ניצול הכוח המיכני לבין התוצאה המזיקה

העליון על מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה
כדי לא לחסום דרכו של נפגע בתאונת דרכים להוכיח נזקיו, נוקטים בתי המשפט גישה מקלה לקיום התנאים שיצדיקו מינוי מומחה

ביטוח חובה חל גם בנסיעה שלא לשינוע
די בכך שהבדיקה של המלגזה נדרשה לשם שימוש תעבורתי בטוח בה בהמשך היום , למטרה התעבורתית של שינוע מטען או אדם

נהיגה בשכרות וללא ביטוח 4 שנות מאסר
יש מקום לענישה מרתיעה בהתנהגות בריונית ופראית בכביש, המסכנת את שלום הציבור ובטחונו, ומסכלת אכיפת החוק

טעות בזיהוי קרבן אינה מהווה תאונת דרכים
המסקנה אליה הגיע בית המשפט היא שלא מתקיים הקשר הסיבתי המשפטי בין השימוש ברכב לבין הפגיעה מהפעלת מטען החבלה

שיעור הנכות המחייב לקיום הלכת אלסוחה
הנכות שנקבעה למערערת ע"י המומחה מטעם בית המשפט בשיעור של 9%, אין בה כדי לזכות התובעת בפיצוי כנפגע משני

השיקולים לעיכוב ביצוע תשלום לפי פסק דין
כאשר מדובר בסכומי כסף גבוהים מאד, מתעורר חשש שהאדם הרגיל לא יוכל להחזיר מלוא הסכומים שקיבל אם יפסיד בערעור

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[31]