אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

מינוי מומחה וכתב ויתור על סודיות רפואית
הגשת תביעה לפי חוק הפיצויים ובקשה למינוי מומחה כרוכה בהמצאת כתב ויתור על סודיות רפואית. הפסיקה דנה בעבר בשאלת היקפו של כתב הויתור

מהי תאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק הפלת"ד?
"על פי מבחן זה "טיפול דרך" חייב להיעשות בדרך במובנה הגיאוגרפי, ומשום כך טיפול הנעשה בבית או בחצרים של מקום העבודה, איננו "טיפול דרך"

האם מדובר בתאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק הפלת"ד?
בהגדרת "שימוש ברכב מנועי" שבסעיף 1 לחוק הפלת"ד נקבע שגם "טיפול דרך או תיקון דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו..." ייחשב כ"שימוש ברכב מנועי"

טענה להפרת חובת הגילוי בביטוח חובה לרכב. מי יפצה, המבטח או קרנית?
חברת הביטוח לא הוכיחה כי סוכן הביטוח שהנפיק תעודת ביטוח חובה הפעיל "שיקול דעת כלשהו", למעט קביעת גובה הפרמיה בהתאם לסוג הרכב המבוטח

פגיעה בעת החלפת גלגל במסגרת העבודה אינה תאונת דרכים
הפסיקה פרשה את המונח "תיקון דרך" או "טיפול דרך" כמתייחס "לתיקוני פתע או לטיפולים בלתי צפויים שנתעורר הצורך בהם במהלך הנסיעה ולשם המשכתה"

פסיקה: האם יש לקבל את גרסתו של הנפגע כי מדובר בתאונת דרכים?
מאחר ומדובר בתאונת "פגע וברח" ופרטי הרכב אינם ידועים לתובע, על קרנית לפצות את התובע בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה

פסיקה: תאונת דרכים כבהלה ללא מגע עם כלי הרכב
גם בית המשפט המחוזי בפס"ד פטל מכיר בכך שבהלה יכולה להוות תאונת דרכים אולם מדגיש כי לא כל רכב חולף מקיים קשר סיבתי כנדרש בחוק לבהלה או לפגיעה שנגרמה ממנה

פסיקה: למדינה יש זכות השבה בשל פיצוי חיילים בגין תאונות דרכים
המדינה שילמה להורים תגמולים, העניקה הטבות, ותוסיף ותשלם עד לאריכות ימיהם של ההורים סכומי כסף בסדרי-גודל של מיליוני שקלים לכל משפחה ומשפחה

פסיקה: מי נהג באופנוע בעת אירוע התאונה?
השופטת רייך: התובע מסר גרסה סדורה, ברורה וחד משמעית באשר לנסיבות האירוע, על גרסה זו חזר הנתבע אשר נהג באופנוע שבבעלותו

פסיקה: מהי פסילת רישיון לצורך תחולתו של החריג בפוליסה?
השופטת שרון: לו ניתן היה להסתפק ב"ידיעה קונסטרוקטיבית" – הייתה תביעה זו נדחית על ידי. ואולם, ההלכה הינה כי ידיעה ממשית של הנהג בדבר התליית רישיונו הינה תנאי להתגבשות השלילה בפן הפלילי-תעבורתי וכל עוד לא נודע לו אודותיה, אינו עובר על החוק

[1-10]...[11-20]   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   [31]