אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

נפילה ממערבל בטון אינה תאונת דרכים
הארוע לא הוכר כת.ד. הואיל והעליה למשאבה לא היתה למטרות תחבורה והטיפול לא היה טיפול דרך

פגיעה על ידי רכב חולף כתאונת דרכים
הערעור של קרנית נדחה הואיל ומדובר בנהג שאינו ידוע, לא הוכחה כוונה לפגוע ולא מדובר בשימוש ברכב

העליון: פגיעה בעת פריקה וטעינה אינה ת.ד
נפילה של מטען במהלך טעינה או פריקה (שאינם מוכרים כשימוש על-פי חוק הפלת"ד) אינה תאונת דרכים

פגיעה בעת טיפול במטען כתאונת דרכים
מדובר בת.ד., כי טיפול התרחש במהלכה של הנסיעה גם אם הנהג שנפגע טרם יצא משטחי המפעל

מסמכים אותם ניתן למסור למומחה
הנפגע ימציא למומחה ולכל בעלי הדין את כל מסמכי הטיפול הרפואי שניתן לו למעט חוות דעת רפואית

נפילה בהליכה לכיוון רכב אינה תאונת דרכים
האירוע לא הוכר כת.ד. לפי בחוק הפלת"ד הואיל ולא נמצא קשר סיבתי בין החניה האסורה לבין הנפילה

יצירת סיכון תעבורתי ופיצוי לפי חוק הפלת"ד
מבטחת רכבה של הנפגעת חויבה בפיצוי הואיל והרכב חנה במקום אסור ויצר הפרעה לתנועה

למבטח אין זכות לתחלוף לפי חוק הפלת"ד
נדחתה תביעת המבטח שהתבססה על זכות החזרה לפי סע' 9 לפלת"ד, ולחילופין, רשלנות לפי פ. הנזיקין

חובת ההוכחה בתביעת פלת"ד בנפילה מאוטובוס
גם בהליך אזרחי, תהליך הזיהוי של האוטובוסים כפוף לאותו היגיון שיש ל"מסדר זיהוי" בהליך פלילי

העליון: שב"ח אינו זכאי לפיצוי לפי פלת"ד
סעיף 7 לחוק הפלת"ד נועד להרתיע מפני צורות מסוימות של התנהגות ולשלול את הזכאות לפיצויים

[1-10]...[11-20]   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   [31]